Årsmøte 28. februar i Oslo Årsmøte 2019 Sør-Øst & Ildplass

Kjapp oppsummering – På årsmøte i distrikt DND Sør-Øst gjennomgås status for fjoråret og planer for 2019. I tillegg velges det inn nye styremedlemmer. Nytt i år er at fra kl. 1730 går møtet over til Ildplass, en sosial møteplass. Årsmøte starter kl. 1700.

Roger Schaffer

arrangeres av Roger Schäffer og er en del av serien Årsmøter

Medlempris: Gratis for medlemmer

Agenda årsmøte kl. 17.00.

NB! Årsmøtet går sømløst over til Ildplass kl. 17.30.

Følgende saker vil bli behandlet:

 1. Åpning/godkjenning av innkalling
 2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen
 3. Årsberetning for 2018
 4. Godkjenning av regnskapet for 2018
 5. Valg av styre 2019:
  Valg av leder for 2019
  Valg av styremedlemmer
 6. Valg av revisor for 2019
 7. Valg av valgkomite
 8. Valg av delegater/reserver til Dataforeningens landsmøte 26.-27.april i Oslo
 9. Vedtektsendringer
 10. Orientering om aktivitetsramme for 2019
 11. Orientering om rammebudsjett for 2019

For påmelding send en epost til signe@dnd.no

Aarsmote ostlandet – innkalling 2019.

Program:

17.00 Formelt årsmøte i DND SørØst
17.30 Ildplass Sosial møteplass hvor du kan møte medlemmer i distriktet.
17.30 Velkommen til Ildplassen Roger Schäffer og Christian Torp.
17.40 Hva skjer i Dataforeningen om dagen og hvilken betydning har det for faggrupper og ildsjeler Om status og de neste månedene.
Møt og hør Nina Chung Mathiesen og Christian Torp.
18.00 Åpent for diskusjoner og lyntaler. Sosialt og nettverking samt enkel servering.
Lyntale: Hva er DND-DAMA? DAMA er en internasjonal fagorganisasjon, kjent fra rammeverk Data Management Body Of Knowledge (DMBOK). DAMA og Den Norske Dataforening jobber sammen med utformingen av en DAMA avdeling i Norge: DND-DAMA Norge. V/Geoffrey van IJzendoorn, Manager, Deloitte Consulting

Styret i DND Sør-øst er ansvarlig for årsmøtet og ildsjelsamling.