Årsmøte 28. februar i Oslo Årsmøte 2019 Sør-Øst & Ildplass

På årsmøte i distrikt DND Sør-Øst gjennomgås status for fjoråret og planer for 2019. I tillegg velges det inn nye styremedlemmer. Nytt i år er at fra kl. 1730 går møtet over til Ildplass, en sosial møteplass. Årsmøte starter kl. 1700.

Roger Schãffer

arrangeres av Roger Schäffer og er en del av serien Ildplass Oslo

Medlempris: Gratis for medlemmer

Agenda årsmøte kl. 17.00.

NB! Årsmøtet går sømløst over til Ildplass kl. 17.30.

Følgende saker vil bli behandlet:

 1. Åpning/godkjenning av innkalling
 2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen
 3. Årsberetning for 2018
 4. Godkjenning av regnskapet for 2018
 5. Valg av styre 2019:
  Valg av leder for 2019
  Valg av styremedlemmer
 6. Valg av revisor for 2019
 7. Valg av valgkomite
 8. Valg av delegater/reserver til Dataforeningens landsmøte 26.-27.april i Oslo
 9. Vedtektsendringer
 10. Orientering om aktivitetsramme for 2019
 11. Orientering om rammebudsjett for 2019

For påmelding send en epost til signe@dnd.no

Aarsmote ostlandet – innkalling 2019.

Hør hvorfor Asgeir Myhre, Cathrine Andersen og Johannes Brodwall kommer på Ildplassen:

Program:

17.00 Formelt årsmøte i DND SørØst
17.30 Velkommen til Ildplassen Sosial møteplass hvor du kan møte medlemmer i distriktet. v/Roger Schäffer og Christian Torp.
17.40 Enkel servering og nettverking
18.15 Hva skjer i Dataforeningen om dagen og hvilken betydning har det for faggrupper og ildsjeler Om status og de neste månedene.
Møt og hør Nina Chung Mathiesen og Christian Torp.
Åpent for lyntaler og diskusjoner.
Lyntale: Hva er DND-DAMA? DAMA er en internasjonal fagorganisasjon, kjent fra rammeverk Data Management Body Of Knowledge (DMBOK). DAMA og Den Norske Dataforening jobber sammen med utformingen av en DAMA avdeling i Norge: DND-DAMA Norge. V/Geoffrey van IJzendoorn, Manager, Deloitte Consulting
Mitt drømme event i 2020 Vil du hjelpe Asgeir Myhre med å lage et enda bedre Software i 2020?

Styret i DND Sør-øst er ansvarlig for årsmøtet og ildsjelsamling.