Årsmøte 25. februar i Oslo Årsmøte 2020 Sør-Øst og Ildplass: Digital etikk – hvilke etiske dilemma står vi ovenfor når vi digitaliserer Norge?

Kl 1700 Årsmøte Kl. 1730 Presentasjon og diskusjon: Digital etikk – hvilke etiske dilemma står vi ovenfor når vi digitaliserer Norge? Det blir enkel servering.

Roger Schãffer

arrangeres av Roger Schäffer

Medlempris: Gratis Meld på

NB! Sted for årsmøte 10. mars kl. 1800 er DND, Spaces, Calmeyersgt 5, Oslo.

Følgende saker vil bli behandlet:

 1. Åpning/godkjenning av innkalling
 2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen
 3. Beretning fra styret om foreningens virksomhet arbeidsåret 2019
 4. Regnskap for 2019
 5. Valg av styre- og varamedlemmer for 2020:
  a. Valg av leder
  b. Valg av styremedlemmer
 6. Valg av ny revisor
 7. Valg av valgkomite for 2020
 8. Valg av delegater/reserver til Dataforeningens landsmøte 24.-25. april i Stavanger
 9. Orientering om aktivitetsramme for 2020
 10. Orientering om rammebudsjett for 2020

Årsmøte dokument Sør Øst

Årsmøtet går sømløst over til Ildplass kl. 17.30.

PROGRAM FOR ILDSJELSAMLING

Digital etikk – hvilke etiske dilemma står vi ovenfor når vi digitaliserer Norge?

Norges første tankesmie for digital etikk er blitt etablert under Dataforeningen: NORDE Norsk råd for digital etikk.

NORDE ble offisielt stiftet i januar 2020. NORDE består av fagpersoner med kompetanse på digital etikk fra ulike fagområder og sektorer. Les mer her.

Leonora Onarheim Bergsjø leder NORDE og vil presentere bakgrunnen for NORDE, rådets mandat og temaer tankesmien skal fokusere på. Etter innlegget vil det være god tid for spørsmål og diskusjon. Innlegget er tenkt som en to-veis oppdatering slik at Dataforeningens medlemmer kan gi innspill og dele perspektiver med NORDE. Og at NORDE kan trekke på Dataforeningens faglige felleskap for mulige bidrag i NORDEs aktiviteter.

Ledere av faggruppestyrer oppfordres spesielt til å delta og benytte anledningen til å bli kjent med NORDE.