Årsmøte 31. mars i Trondheim Årsmøte 2022 Midt-nord

På årsmøte i distrikt DND Midt-Nord gjennomgås status for fjoråret og planer for 2022. I tillegg velges det inn nye styremedlemmer.

Eirik Kristiansen

arrangeres av Eirik Kristiansen

Medlempris: Kun for medlemmer Meld på

Følgende saker vil bli behandlet:

 1. Åpning/godkjenning av innkalling
 2. Valg av møteleder
 3. Valg av referent, tellekorps og 2 medlemmer til å undertegne protokollen
 4. Registrere og godkjenne stemmeberettigede
 5. Beretning fra styret om foreningens virksomhet arbeidsåret 2021
 6. Regnskap for 2021
 7. Valg av styre- og varamedlemmer for 2022:
  a, Valg av leder
  b. Valg av styremedlemmer
 8. Valg av valgkomite for 2023
 9. Valg av delegater/reserver til Dataforeningens landsmøte, 22. og 23. april, Stavanger

Les innkallingen til årsmøte for årsmøtet for region Midt-Nord 2022 her:
Årsmøte 2022 – Region Midt-Nord