Årsmøte 14. mars i Trondheim Årsmøte 2023, Region Midt-nord

På årsmøte i distrikt DND Midt-Nord gjennomgås status for fjoråret og planer for 2023. I tillegg velges det inn nye styremedlemmer.

arrangeres av Per Atle Eliassen

Medlempris: Kun for medlemmer Meld på

Følgende saker vil bli behandlet:

 1. Åpning/godkjenning av innkalling
 2. Valg av møteleder
 3. Valg av referent, tellekorps og 2 medlemmer til å undertegne protokollen
 4. Registrere og godkjenne stemmeberettigede
 5. Beretning fra styret om foreningens virksomhet arbeidsåret 2022
 6. Regnskap for 2022
 7. Valg av styre- og varamedlemmer for 2023:
  a, Valg av leder
  b. Valg av styremedlemmer
 8. Valg av valgkomite for 2024
 9. Valg av delegater/reserver til Dataforeningens landsmøte, 22. og 23. april, Oslo

Innkallingen til årsmøte for region Midt-Nord 2022 legges ut så snart den er klar