Årsmøte 15. mars Årsmøte 2023 Vest

På årsmøte i distrikt DND Vest gjennomgås status for fjoråret og planer for 2023. I tillegg velges det inn nye styremedlemmer.

arrangeres av Tanja Milicevic

Medlempris: Kun for medlemmer Meld på

Les innkallingen til årsmøte for årsmøtet for region vest 2023 her: Innkalling til Årsmøte 2023-Vest

Følgende saker vil bli behandlet:

  1. Åpning/godkjenning av innkalling
  2. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 medlemmer til å undertegne protokollen
  3. Beretning fra styret om foreningens virksomhet arbeidsåret 2022
  4. Foreløpig regnskap for 2022
  5. Valg av styre- og varamedlemmer for 2023:
    1. Valg av leder
    2. Valg av styremedlemmer
  6. Orientering om aktivitetsramme for 2023