Årsmøte 22. mars Årsmøte 2022 Vest

På årsmøte i distrikt DND Vest gjennomgås status for fjoråret og planer for 2022. I tillegg velges det inn nye styremedlemmer.

arrangeres av Tanja Milicevic

Medlempris: Kun for medlemmer Meld på

Les innkallingen til årsmøte for årsmøtet for region vest 2022 her: Årsmøte 2022 – Region Vest (22.03.2022)

Følgende saker vil bli behandlet:

 1. Åpning/godkjenning av innkalling
 2. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 medlemmer til å undertegne protokollen
 3. Beretning fra styret om foreningens virksomhet arbeidsåret 2021
 4. Regnskap for 2021
 5. Valg av styre- og varamedlemmer for 2022:
  • Valg av styremedlemmer
  • Valg av varamedlemmer
 6. Valg av valgkomité for 2023
 7. Valg av delegater/reserver til Dataforeningens landsmøte 23. april 2022, Stavanger
 8. Orientering om aktivitetsramme for 2022