Årsmøte 9. mars i Oslo Årsmøte 2023 Den norske dataforening, region Sør-Øst

arrangeres av David Aas Correia

Medlempris: Gratis Ordinær pris: Gratis

Det innkalles til ordinært årsmøte i Den norske dataforening, region Sør-Øst.

Årsmøtet er åpent for alle, men kun medlemmer har stemmerett.

Følgende saker vil bli behandlet:

  1. Åpning/godkjenning av innkalling
  2. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 medlemmer til å undertegne protokollen
  3. Beretning fra styret om foreningens virksomhet arbeidsåret 2022
  4. Regnskap for 2022
  5. Valg av styre- og varamedlemmer for 2023: Valg av leder og styremedlemmer
  6. Valg av valgkomite for 2024
  7. Valg av delegater/reserver til Dataforeningens landsmøte, 21. og 22. april, Oslo
  8. Orientering om aktivitetsramme for 2023

Årsmøte går sømløst over til den faglige delen av årsmøtet (ca kl. 18.00)