Årsmøte 23. mars i Nettmøte Årsmøte Den norske dataforening 2021, distrikt Vest

Pga pågående strategiarbeid har Hovedstyret besluttet at det gjøres fritak fra vedtektene og årsmøtene kan i år avholdes innen utgangen av mars og ikke utgangen av februar.

Ingeborg Marie Endresen

arrangeres av Ingeborg Marie Endresen

Medlempris: Gratis for medlemmer Meld på

Det innkalles til ordinært årsmøte i Den norske dataforening, distrikt Vest.

Årsmøtet er åpent for alle, men kun medlemmer har stemmerett.
Dersom du ønsker å delta i digital avstemming under årsmøtet må du registrere deg på forhånd.

Du vil da få tilsendt informasjon om hvordan du avgir stemme.

Følgende saker vil bli behandlet:

1. Åpning/godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen
3. Beretning fra styret om foreningens virksomhet arbeidsåret 2020
4. Regnskap for 2020
5. Valg av styre- og varamedlemmer for 2021:
a. Valg av leder
b. Valg av styremedlemmer
6. Vedtektsendringer
a. Forslag til sammenslåing med Hovedforeningen
b. Konsekvenser av positivt vedtak under pkt. 6a
7. Valg av revisor
8. Valg av valgkomite for 2022
9. Valg av delegater/reserver til Dataforeningens landsmøte 2021, digitalt i slutten av april
10. Orientering om aktivitetsramme for 2021
11. Orientering om rammebudsjett for 2021

Dokumentasjon til årsmøtet finner du her i pdf format