Årsmøte 10. mars i Oslo Årsmøte i DND Sør-Øst (del II)

Årsmøtet i DND Sør-Øst den 25. februar ble satt på pause til 10. mars kl 18:00. Sted: Dataforeningen, Spaces, Calmeyersgt 5. Her er informasjon om hvordan dette gjøres videre, samt tanker fra styret om dramatikken som utspilte seg på årsmøtet.

Roger Schãffer

arrangeres av Roger Schäffer

Medlempris: Gratis Ordinær pris: Kun for medlemmer Meld på

NB: Du må melde deg på årsmøtet, slik at vi får tilpasset lokalet og servering til antall deltakere

årsmøtet 25. februar ble det fremmet benkeforslag om å kaste hele det sittende styre – inkludert medlemmer som ikke er på valg – og erstatte det med et nytt.

For full oversikt over artikler og innlegg vedrørende denne saken, klikk her.

Det ble også hevdet at det kunne stemmes med fullmakter.

Usikkerheten rundt fullmakter og ønske om en demokratisk prosess endte etter mye diskusjon i at årsmøtet er pauset frem til 10. mars 2020 kl. 18:00. Hensikten er å gi alle medlemmer lik mulighet til å sette seg inn i situasjonen og få anledning til å ta et informert valg.

I tiden frem til 10. mars vil Dataforeningen ved hovedstyret også avklare anledningen til å benytte fullmakt, og til å stille benkeforslag på sittende valgte styremedlemmer som ikke er på valg, samt muligheten for å benkeforslag på valgkomiteen.

Etter at benkeforslaget ble reist har sittende styre reflektert over at vi kanskje ikke har vært flinke nok til å informere om hva vi gjør og hvorfor til alle medlemmer. Vi vil derfor oppsummere litt av arbeidet vi har gjort og prosessene rundt dette. Hensikten er å gi alle grunnlag for et informert valg når årsmøtet fortsetter 10. mars. Vi vil også gi litt informasjon om hvordan vi ser på det som hendte på møtet. Nedenfor er det fire lenker til artikler med informasjon som styret mener er relevant i sakens anledning.

Alle medlemmer er velkommen til å følge denne saken videre. Vi oppfordrer alle til å møte opp 10. mars kl 18:00 hos DND. Da det er uklart om det er lov å benytte fullmakter eller ikke, må du gjerne gi din fullmakt om du ikke kan komme. Den vil kun bli brukt om den juridiske utredning som blir gjort i regi av hovedstyret tillater bruk av fullmakt.

Servering: Kaffe, frukt, nøtter og kaker

Les mer

Fordypningsartikler og arrangementer