Konferanse 5. - 6. mars i Trondheim Betalingsformidling 2024

Hold deg oppdatert! Påmelding har åpnet for Betalingsformidling 2024, program vil publisert fortløpende, men sjekk ut ingressen for årets temaer!

Eirik Kristiansen

arrangeres av Eirik Kristiansen og resten av fagfolkene fra faggruppen Betalingsformidling

Medlempris: Early-bird: 5.990,- Ordinær pris: Early-bird: 7.990,- Meld på

Samarbeid i banknæringen, til gode eller til hinder i konkurransen 

Betalingsformidlingen i Norge har over mange år vært preget av et tett og godt samarbeide mellom bankene på områder der de ikke konkurrerer. Dette samarbeidet har resultert blant annet i tjenester som eFaktura, BankID, BankAxept og nå i senere tid VippsEU jobber med klare planer for hvilke tjenester som trengs i bank og finansnæringen, og at det samtidig åpnes for at nye aktører skal komme inn gjennom stadige regulereringer. Men hvor kommer de nye aktørene inn i dette nasjonale samarbeidet og har bankene og leverandør av tjenestene skaffet seg posisjoner som er vanskelig å utfordre? Står det norske samarbeidet for fall eller står det sterkere enn noen gang? 

Kunder blir svindlet og bankene sitter igjen med problemet  

Svindel og hvitvasking er et stort og økende samfunnsproblem. Dette har vært uttalt i en årrekke, og trenden er fortsatt økende. Gode sikkerhetssystemer støtter opp om betalingsformidlingen, men ofte ser man at mennesket er det det svakeste ledd. Kundene forledes til å oppgi brukerinformasjon for innlogging til uvedkommende, noe som i 2022 førte til tap på 600 millioner kroner for norske banker.  

Ny Finansavtalelov i 2023 gir forbrukerne økte rettigheter ved krav om tilbakeføring, og i verste fall kan en tenke seg at tilliten til BankID undergraves. Konferansen ønsker å belyse svindelmetoder og omfang, samt hva som gjøres innen teknologi, informasjonsdeling og holdningsskapende arbeid rettet mot forbrukerne. Kan norske myndigheter og finansinstitusjoner komme i forkant og stoppe svindelen før den gjennomføres, eller må vi regne med å alltid løpe etter med brannslukking? 

Kryptovaluta og digitale sentralbankpenger – når kommer det og hvilke endringer vil komme? 

Norges Bank og den Europeiske Sentralbanken i tillegg til mange sentrale globale aktører, utreder utstedelse og bruk av digitale sentralbankpenger. (DSP). En ting er valg og bruk av kryptografisk teknologi som skal sikre og tilgjengeliggjøre et slikt betalingsmiddel på tvers av landegrensene. Noe helt annet er den praktiske og hverdagslige bruken av dette.  

Kontantene er borte i varehandelen, hva nå? 

Betalingsformidling i varehandelssektoren har gjennomgått en revolusjon i de siste årene, drevet av teknologiske fremskritt og endringer i forbrukernes atferd. Fra tradisjonelle kontanter og kredittkort til digitale lommebøker og mobilapper, har betalingsmetoder utviklet seg for å tilfredsstille den moderne forbrukers behov for bekvemmelighet og sikkerhet.  

Denne utviklingen har også ført til økt konkurranse og innovasjon blant betalingsleverandører, og har endret måten varehandel bedrives på. I dette sporet vil vi utforske de nyeste trendene innen betalingsformidling i varehandelssektoren og hvordan de påvirker både forbrukere og næringsdrivende. 

Bidrar Open Banking til økt konkurranse og innovasjon? 

Open banking fikk en kickstart da PSD2 trådde i kraft i 2019. EU kommer nå med mer regulering som FIDA og PSD3. Vil dette ta oss et steg videre? 

Wallets og Super-Apper: Hvem vinner kampen om mobilens finansielle fremtid?

Apple, Google og Samsung satser alle på Wallets og i tillegg har vi EUs ambisjon om ID-wallet til alle, hvordan vil dette utvikle seg videre?