Frokostmøte 21. november i Oslo Blockchain og Smarte Byer

En grønn bølge av bærekraft, IoT og nye energiløsninger er over oss, og Blockchain-teknologien er infrastrukturen som binder det hele sammen!

arrangeres av Faggruppen Blockchain

ARRANGEMENTET ER GRATIS FOR ALLE.

Du får møte sentrale norske og internasjonale aktører innenfor områdene Blockchain og Smarte Byer. IoT (tingenes internett) sørger for at stadig flere gjenstander kobles sammen for å gjøre byer smartere og tjenesteleveranser mer effektive. I tillegg kommer nye forretningsmodeller, som for eksempel hvor innbyggere og selskaper kan generere data eller energi som kan selges på en elektronisk markedsplass «peer to peer».

I denne infrastrukturen er et nøkkelelement den unike betalingsfunksjonen som Blockchain muliggjør i form av mikrobetalinger. Denne betalingsformen er ikke mulig med dagens ordinære banksystem. Hør mer om hvordan norske og internasjonale aktører benytter Blockchain og mikrobetalinger i praksis, også rettet mot verifisering av data, og det grønne bærekraftige elementet som er kjernen i enhver byutvikling.

Program:

08.00 Lett frokost og mingling
08.25 Velkommen — Lasse Meholm
08.30 Blockchain og Smart City i et internasjonalt perspektiv — Stefan Junestrand En introduksjon til Blockchain og Smart City i et internasjonalt perspektiv.
Stefan Junestrand is a frequent Speaker and Moderator at Conferences and Events related to Blockchain, Smart Cities, Intelligent Buildings, Smart Energy and Sustainability.
09.00 Bærekraftsmål nr 11 og 17 i praksis — Terje Christensen Hvordan vi kobler ideer, utfordringer, løsninger på tvers av disipliner, siloer og landegrenser. For å få til smarte byer må vi ut av siloene og innovere på tvers av fagfelt, offentlig og privat.
Terje tror på å lage et «smarte byer»-økosystem i Norge, og er spesielt interessert i forretningsmodeller som virker i «smarte byer» konseptet. Han tror at SBN utvikler seg i en akselererende fart og at dette vil transformerer Norge om til en ledende «Smarte Byer» nasjon.
09.20 Pause med mingling
09.35 Blockchain Climate Institute og andre Blockchain baserte initiativer — Lasse Meholm Blockchain blir en viktig teknologi på veien mot mer bærekraftig utvikling og smartere bruk av energien. Informasjon om Blockchain Climate Institute og andre Blockchain baserte initiativer.
Lasse var tidligere ansvarlig for Blockchain og DLT strategien til DNB. Han har skrevet bøkene "Penger fra huleboer til robot" og "Kryptovaluta, bitcoin, ICOer og Blockchain."
09.55 Eiendom – en bransje med lurvete rykte og fallende effektivitet! — Jan-Gunnar Mathisen Eiendomsbransjen er på mange områder svært ineffektiv. Miris har laget en plattform hvor de benytter DLT og tokens for å effektivisere prosesser. Hør hvordan man kan gjenskape tillit blant aktørene i eiendomsbransjen og samtidig betydelig redusere kostnadene og sikre tidsriktig overlevering. Ved å gjenskape tillit og legge til rette for full åpenhet øker man et prosjekts evne til å levere til avtalt tid og innenfor budsjett. Ved å benytte DLT og tokens i plattformen Miris X, har vi gjort dette i praksis.
Jan-Gunnar er CEO i Miris AS, som er en Smart City utvikler.
10.15 Paneldebatt ledet av Magnus Jones, EY
11.00 Oppsummering og mingling