Kurs 31. august i Ålesund To dagers kurs – Certified Scrum Master

Dato: 31. august - 1. september 2021
Kurset starter kl. 09:00 og slutter kl. 16:30 begge dager.

Bernt Louis Berge Søvik

arrangeres av Bernt Louis Berge Søvik

Medlempris: T.o.m. 31/07: kr. 15 422, f.o.m. 01/08: kr 17 020 Ordinær pris: T.o.m. 31/07: kr 17 080, f.o.m. 01/08: kr 18 680 Meld på

SEUs: Dette kurset gir 16 Scrum Educational Units (SEUs).
PMPs: Dette kurset gir 16 Professional Development Units (PDUs).

Certified Scrum Master kurset gir deg god kunnskap om Scrum slik at du kan introdusere det i din organisasjon, og bli en verdifull og nyttig deltaker i et Scrum-team. Kurset er komplett i den forstand at det gir innblikk i alle aspekter ved Scrum. Du vil få en god basis for å drive fram en endring mot Scrum eller delta i et Scrum-team.

Kurset gjennomføres svært interaktivt med øvelser og diskusjoner. Kursholder har lang erfaring med innføring av Scrum og andre smidige rammeverk og teorien vil understrekes med praktiske eksempler.

Til forskjell fra andre tilsvarende kurs har vi valgt å sette et tak på 20 deltakere på kurset. Dette er for å gi maksimal verdi til deltakerne gjennom dialog og muligheten til å stille konkrete spørsmål.

Du får:

 • Anerkjennelse fra Scrum Alliance som Certified Scrum Master etter bestått sertifisering
 • To års medlemskap i Scrum Alliance
 • Betalt eksamensavgift med to forsøk inkludert
 • Planning Poker® kort som kan brukes for estimering med teamet
 • Lunsj, kaffe, te, frukt og snacks tilgjengelig begge dager

Målgruppe:
CSM kurset passer for aspirerende Scrum Masters, team medlemmer, Product Owners, mellomledere, prosjektledere, og andre interesserte som ønsker en dypere forståelse av Scrum.

Forkunnskaper:
Alle deltagere må på egen hånd fullføre et e-læringsopplegg kalt Scrum Foundation før selve kursdagen. Det tar ca 2 timer å gjennomføre. Vi innrullerer deltagerne 5-7 dager før kursstart.

Innhold:

 • Background for Agile and Scrum
 • Team based organisation of work
 • Scrum Values & Principles
 • Agile Values & Principles
 • Scrum theory
 • The Scrum Master, Product Owner and Development Team roles
 • Definition of Done
 • Product Increment
 • Product Backlog and Product Backlog Refinement
 • Sprint Backlog and Sprint Planning
 • Daily Scrum Meeting
 • Burndown Chart
 • Sprint Review
 • Retrospective
 • Scrum Master as facilitator
 • Scrum Master as coach
 • Scrum Master as servant-leader
 • Scrum Master as change agent
 • Removing Impediments
 • + Tips og erfaringer fra kursholders lange erfaring med Scrum I forskjellige organisasjoner og miljøer.

Sertifisering:
Kurset gir mulighet til å ta sertifisering som Certified Scrum Master godkjent av Scrum Alliance. Etter endt kurs må du ta en multiple choice eksamen med 50 spørsmål. Maksimal tidsbruk på eksamen er 60 minutter. Når denne eksamenen er bestått er du sertifisert Scrum Master.

Etter at du har mottatt din velkomst-mail fra Scrum Alliance, har du to muligheter innen 90 dager til å bestå testen uten kostnader. Etter to forsøk eller etter 90 dager, vil du bli belastet $25 for hvert ekstra forsøk.

Avbestilling:
Påmeldingen er bindende. Deltakere som er forhindret fra å møte, kan erstattes med en annen deltaker. Kun skriftlig avbestilling gjelder. Send e-post til monique@dnd.no

 

Foredragsholdere: