Nettverksmøte 11. mai i Oslo ChatGPT på norsk

Faggruppen for kunstig intelligens (KI) inviterer til frokostmøte 11. mai. Start dagen med litt frokost og faglig påfyll på Rebel!

arrangeres av Brian Elvesæter & Espen Remman og resten av fagfolkene fra faggruppen AI (Kunstig intelligens)

Medlempris: Gratis Ordinær pris: kr 500,- Meld på

GPT-baserte språkteknologier er blitt et viktig fagfelt innen kunstig intelligens. Hva er mulighetene og svakhetene med dagens språkteknologier? Hva er de sosiale og etiske utfordringene?

God og velfungerende innarbeidelse av norsk språk, norsk kontekst og norsk kultur i språkteknologiene er en forutsetning for den generelle utbredelse i Norge og hvor nyttig denne teknologien blir for norske virksomheter.

Hvordan kan teknologi som ChatGPT brukes på norsk? Hva er dagens status? Hvordan ser landskapet ut og hva skal til for å sikre det norske språket en plass i utviklingen fremover?

08:00 Lett servering og mingling

08:25 Velkommen

Introduksjon av Espen Remman, styremedlem i faggruppen for Kunstig intelligens, Dataforeningen og partner i Chronos AS.

08:30 – Introduksjon

Teknologirådet har lansert en kortrapport som anbefaler en nasjonal teknologisatsing som gjør det enklere å utvikle og kommersialisere taleteknologi som forstår norske språk. Da trengs gode vekstforhold for en norsk næring. Det blir også behov for større tilgang på taledata, regnekraft og maskinlæring som teknologien kan utvikles med. Det gis en kort presentasjon av rapporten og anbefalingene.

Jonas Engestøl Wettre
Jonas Engestøl Wettre leder Teknologirådets prosjekter om tale- og språkteknologi. Han har en bachelorgrad i internasjonale relasjoner fra King’s College London og mastergrad i vitenskaps- og teknologistudier fra Universitetet i Oslo. Tidligere har han blant annet jobbet for Senter for teknologi, innovasjon og kultur og ved den norske FN-delegasjonen i New York.

08:45 – Hvordan fungerer språkteknologier som ChatGPT – Hva er mulighetene og hva er svakhetene?


Pierre Lison gir et kort overblikk over store språkmodeller al’a GPT-4 som brukes i ChatGPT. Han trekker fram noen viktige anvendelser, samt diskuterer en del begrensninger og svakheter ved teknologien man bør ta hensyn til. Norsk er et lite språk. Det er en utfordring. Pierre ser også på det norske språkets status i denne spennende og rivende utviklingen.

Pierre Lison, ph.d., er seniorforsker ved Norsk Regnesentral (NR) og førsteamanuensis II ved Universitetet i Oslo. Han forsker på maskinlæring og språkteknologi, og leder flere forskningsprosjekter i disse feltene, blant annet CLEANUP-prosjektet som sikter på å utvikle nye, personvernfremmende språkteknologiske metoder.

09:15 – Sosiale og etiske utfordringer med språkmodeller som ChatGPT

Samia Touileb (LinkedIn) presenter noen sosiale og etiske utfordringer ved bruk av store språkmodeller. Hun viser eksempler på slike utfordringer, og diskuterer litt mer generelt hva dette betyr for nåværende og fremtidig språkteknologiutvikling og teknologienes bruk i samfunnet.

Samia Touileb, ph.d., er forsker ved MediaFutures senter for forskningsbasert innovasjon ved Universitet i Bergen. Hun jobber med språkteknologi og maskinlæring og forsker hovedsakelig på metoder for informasjonsutvinning, samt bias og rettferdighet i maskinlæringsmodeller og datasett.

09:45 Oppsummering og diskusjon

Senioringeniør Eirik Gulbrandsen fra Datatilsynet leder en oppsummering og diskusjon rundt presentasjoner og innlegg.

 

Foredragsholdere: