Halvdagskonferanse 9. november i Oslo Cybersikkerhet på styrerommet

Bli med på cybersikkerhet på styrerommet i Bankboksen i DNB's lokaler! I år er tema cyberangrep, og vi har invitert en rekke flinke og dyktige foredragsholdere til å snakke om nettopp dette.

arrangeres av Kaja Sønslien og resten av fagfolkene fra faggruppen Informasjons­sikkerhet (Sør-øst)

Medlempris: kr 1 000 (eks. mva) Ordinær pris: kr 2 700 (eks. mva) Meld på

Virksomheter forventes i stor grad å være i stand til å håndtere og etterforske cybersikkerhetshendelser på egen hånd. Denne offisielle policyen fra myndighetene står i kontrast til tradisjonell kriminalitet som vold og innbrudd, der vi forventer at politiet etterforsker saken.

For mange virksomheter er det overveldende utfordringer å forberede seg på, og å håndtere cybersikkerhetshendelser som kan ha svært alvorlige konsekvenser. Mørketallsundersøkelsen viser at 38% av cybersikkerhetshendelser i private norske virksomheter faktisk rapporteres til styret, som nettopp viser alvorligheten av slike hendelser.

Meld deg på minikonferansen Cybersikkerhet på styrerommet for å lære mer om hvordan styrer og virksomhetsledere kan og bør forholde seg til cybertrusler og cyberangrep.

 

Program:

08.30 Oppmøte
09.00 Velkommen og agenda
09.05 Trusselbildet — NSM, TBA Hvordan ser trusselbildet ut, og hvordan vurderes det? Hvor raskt endres det, og hvordan ser det ut fremover?
09.30 Personvern – hva må ledelse og styret tenker på før, under og etter et angrep? — Line Coll – Direktør, Datatilsynet Forebygging, risikovurdering, hendelseshåndtering og tillitt er sentralt i et hvert godt compliance system. I de fleste virksomheter vil ivaretagelse av personvernet til ansatte og eksterne være en helt sentral del av dette arbeidet. Hvilken rolle bør ledere og styret spille i ivaretagelsen av personvernet i egen virksomhet?
09.55 Før et angrep — Svein Sanner – CISO, Nortura Hvordan sikre at man har god nok beredskap, og fungerer det å øve?
10.15 Pause
10.30 Har ditt styre forankret IKT sikkerhetsarbeide i styrerommet? — Knut Allstrin – IKT-Sjef, Nordland fylkeskommune Cyberkriminalitet er i stadig vekst. I dette foredraget får du sjekklista med nødvendige punkter som må være på plass for å sikre deg mot den økende trusselen. Er du forberedt?
10.50 Er sikkerhet på styrerommet egentlig så annerledes enn på lunchrommet, salongen eller for den saks skyld på soverommet? — Espen Johansen – Director of Security, Visma Innlegget mitt sikter på å vise forskjeller og likheter i valg av språkbruk og virkemidler til forskjellige grupper mennesker og stimulere til diskusjon.
11.10 Paneldebatt - Forsikringer og løsepenger – skal man «gi etter»? — Foredragsholdere er ledere med innsikt i disse utfordringene. Debatten fokuserer på hva en virksomheter bør gjøre  i tilfelle av et angrep med løsepengevirus. Skal man gi etter eller ikke? Hva kan konsekvensene være av de ulike alternativene? Debatt med Line Coll (Datatilsynet), Espen Johansen (Visma), Knut Allstrin (Nordland fylkeskommune og Øystein Andreassen (Kripos). Debattleder: Professor Audun Jøsang, Universitetet i Oslo.
12.00 Hvordan arbeider Norges største finanskonsern med sikkerhet? — Vetle Toreid – Senior Vice President, Group Security DNB Hvordan jobber DnB med sikkerhet, og hva ser de på som de største utfordringene knyttet til informasjonssikkerhet? Hva er forutsetningene for å lykkes med arbeidet, og samtidig skape verdi for kundene sine? Hva er planene/fokuset i tiden fremover, ser de noen store endringer som må til for å klare ivareta informasjonssikkerhet?
12.20 Lunsj og mingling

Foredragsholdere: