Digitalt frokostseminar og Frokostmøte 25. januar i Oslo Data Ethics and AI: How to build trustworthy and explainable systems in the age of Artificial Intelligence?

Nytt år, ny kunnskap. Partnerskapet DAMA Norge og Bouvet starter opp nyåret med en paneldebatt om etiske problemstillinger som oppstår ved bruk av data og kunstig intelligens. Det er kun ledige plasser til det digitale møtet nå.

arrangeres av Nina Berg og resten av fagfolkene fra faggruppen DAMA (Data Management Association - Norway Chapter)

Medlempris: Gratis Ordinær pris: kr 500 (to gratis prøvetimer) Meld på

DAMA Norge har fått ansvar av DAMA International for å revidere kapittelet om dataetikk i den tredje utgaven av DAMA-DMBOK og derfor inviterer vi til paneldebatt for å løfte diskusjonen om et stadig mer aktuelt tema.

Hva skal egentlig til for å bygge tillitsvekkende og etiske maskinlæringsalgoritmer? Hvordan kan vi sikre forklarbarhet ved bruk av kompleks teknologi som for den gjengse borger oppleves som en Black box? Hvordan skal hensynet til personvern veies opp samfunnsgevinster kunstig intelligens kan tilby? Hva er egentlig dataetikk og når har man oppnådd det? Dette er bare noen av spørsmålene vi kommer innom.

Panelet er satt sammen av

  • Mozhgan Tavakolifard, som har PhD innen maskinlæring, samt flere års erfaring med Data Science og kunstig intelligens fra Accenture. Jobber nå i PA Consulting som AI Lead.
  • Lars Erlend Leganger, som opprinnelig har en PhD i teoretisk fysikk, men som har gjennom arbeidslivet fordypet seg i anvendbar maskinlæring. Jobber nå som direktør i PWC der han har et særskilt fokus på tillitsbasert AI.
  • Kari Laumann, som har bakgrunn som sosiolog, men har erfaring fra både Teknologirådet og Telenor innen personvern. Hun leder i dag ‘Den regulatoriske sandkassen’-prosjektet til Datatilsynet som handler om det personvernrettslige mulighetsrommet for bruk av AI.
  • Ulas Burkay, som har en PhD i strategisk ledelse og som har lang erfaring innen data science og data management fra bl.a. Gartner og EY. Jobber for øyeblikket i Skatteetaten som fagansvarlig for data science og maskinlæring.
  • Umair Mehmood Imam, som til daglig leder data science, AI og datavarehus hos Ruter og er universitetslektor hos OsloMet. Umair har lang erfaring innen utvikling fra bl.a. Skatteetaten, Telenor og Google.

Det blir frokostservering fra kl. 08:00 og debatten starter 08:30. Påmelding skjer gjennom linken som er vedlagt. Arrangementet streames fra Bouvet sine lokaler i Oslo. Det er mulig å delta fysisk eller digitalt.

Vel møtt!

Foredragsholdere: