Nettverksmøte 28. august i Bergen Datafangst – Grunnmuren for gode BI-løsninger – dHub av Evry

Hør om hvordan et av vestlandets største BI miljøer arbeider med ETL prosesser.

Erlend Nævdal

arrangeres av Erlend Nævdal og resten av fagfolkene fra faggruppen BI & Information Management

Datavarehus, analyse, rapporterings- og forretningsinnsiktsløsninger trenger data fra mange ulike kilder og det kan være krevende å finne riktige kilder og metadata som beskriver kildedata slik at datafangsten blir presis, effektiv og forutsigbar.

EVRY Financial Services er en ledende produktutviklings- og tjenesteleverandør for bank- og finansforetak i Norden, og tilbyr mange ulike online finansielle tjenester som lagrer store datamengder i ulike kildesystem.

Både internt i EVRY og til våre kunder er det behov for datafangst for å kunne rapportere og analysere på tvers av systemer. Vi innså for en del år tilbake at skreddersydde filuttrekk fra den enkelte kilde ble for krevende å utvikle, drifte og forvalte, i tillegg var det vanskelig for våre banker å vite hvilke data som fantes hvor.

EVRY har derfor utviklet et standardisert rammeverk for en staging-tjeneste – dHub – data Hub – som mottar data og metadata i batch fra etterhvert alle våre ulike kildesystem. dHub utfører deltabehandling og legger resultatet i en database hvor bank og finansforetak kan abonnere på hvilke kilder de ønsker å hente data fra. Dette rammeverket har forenklet datafangsten for bankene og tjenesten vokser kontinuerlig både i antall brukere, datavolum og datakilder.

May Britt Abbedissen fra EVRY vil her dele erfaringer, fordeler og utfordringer ved innføring og daglig forvaltning av dHub fra ett av Norges største BI miljøer innen Financial services.

 

AGENDA

17:00 – 17:30: Matservering

17:30 – 18:30: Presentasjon

ca 18:30: Spørsmål og svar

ca 19:00: For de som vil tar vi en tur til puben Nedre Nygaard (https://goo.gl/maps/j7FCWQF1a1k)

 

OM FOREDRAGSHOLDEREN:

May Britt Abbedissen er arkitekt i EVRY Financial Services innenfor området Data and Analytics. Hun har mange års erfaring i utvikling, forvaltning og videreutvikling av Datavarehus og Staging tjenestene som EVRY tilbyr. Hun har gjennomført dataanalyse for over 50 ulike kildesystemer og har dermed god kompetanse om hvordan Financial Services sine ulike datakilder er strukturert og sammenhengen mellom systemene.