Digitalt nettverksmøte 8. juni Datakvalitet – hva, hvorfor og hvordan

Faggruppene BI & Analytics og DAMA Norge går sammen for å diskutere hva god datakvalitet betyr og hvordan denne kan opprettholdes.

arrangeres av Maria Camilla Nørgaard og resten av fagfolkene fra faggruppen DAMA (Data Management Association - Norway Chapter)

Medlempris: Gratis for medlemmer Ordinær pris: Kr. 375,- for ikke-medlemmer Meld på

Påmeldingen stenger 8. juni kl 12 

Før en bil forlater fabrikken, blir kvaliteten nøye undersøkt. Før medisiner forlater produsenten, har disse undergått en strukturert og etablert kvalitetsikringsprosess. Men når data skal brukes til analyse, hvordan ser denne kvalitetssikringsprosessen da ut? All data er ikke kvalitetsdata, og for å sikre at man kan stole på analysen må man stille de rette krav til datakvaliteten.

Del 1: Hva er god datakvalitet og hvordan opprettholde den?

Foredragsholder: Kjetil Eritzland

Data brukes i stadig større utstrekning i andre sammenhenger enn der de oppstår. Det stiller større krav til datakvalitet. Men hva er datakvalitet? Og hva er god datakvalitet? Foredraget ser på hvordan vi kan definere, måle, forbedre og opprettholde god datakvalitet over tid. Hvilken organisasjon og hvilke prosesser bør være på plass? Hvordan kommuniserer vi datakvalitet?

BIO

25+ års erfaring innen data management, VP of Education i DAMA Norway, lokalpolitiker i Sagene bydel (miljø- og byutvikling) og principal architect i Atea.

Del 2: Kvalitet som sentral driver i BI-prosjekter

Foredragsholder: Jan Erik Keus

Et eksempel fra virkeligheten hvor tidlig kvantifisering av datakvalitet (KPI’er) dannet grunnlaget for et effektivt og forutsigbart prosjekt. Tidlig synliggjøring av kvalitet bidrar til å bevisstgjøre prosjektdeltagere, øke graden av parallelt arbeid og reduserer graden av kostbar testing og feilretting. Videreføringen av erfaringene fra prosjektet berører alle lag i fremtidens håndtering og konsumering av data.

BIO

Jan Erik Keus er en entusiastisk enterprisearkitekt som gladelig deler sine erfaringer og tanker. Etter 30 år som konsulent og løsningsansvarlig innen BI og generell utvikling er Jan Erik kjent med de fleste problemstillinger. Jan Erik er ikke redd for å tenke nytt og prøve ut nye løsninger. Hans erfaring som seriegründer og entreprenør er basert på evnen han har til å engasjere og inspirere til nytenkning og innovasjon. Innovasjon på teknisk som på forretningsmessig nivå

Del 3: Panelsamtale / åpen diskusjon mellom foredragsholdere og publikum

Sitter du inne med spørsmål om datakvalitet og dets viktighet? Bli med i samtalen mellom Dataforeningen, foredragsholderne og publikum.

 

Påmeldte vil motta møtelenke dagene før arrangementet.

Ønsker du å være partner på våre arrangement? Kontakt oss på bi-analytics@dnd.no

Foredragsholdere: