Debatt og Frokostsamling 12. januar Datatilsynets rapport om kunstig intelligens og personvern

Hvilke utfordringer får bedriften når man benytter KI? Er det mulig å følge kravet til dataminimering ved bruk av maskinlæring?

arrangeres av Privat: R. Christian Torp og er en del av serien Fredag morgen

Medlempris: Gratis for medlemmer Ordinær pris: Gratis for medlemmer

Fredag morgen hos DND: «Datatilsynets rapport om kunstig intelligens og personvern»

Vi er i starten av et nytt teknologiskifte, hvor bruk av maskinlæring sammen med store data vil få stor effekt på samfunnet. I tillegg får Norge nye personvernregler 25. mai 2018.

Den intensive databruken vi ser ved utvikling og bruk av maskinlæring setter grunnleggende personvernprinsipper under press. Hvordan sikrer vi at modellene ikke har bias? Krever GDPR full åpenhet rundt algoritmene? Hvilke utfordringer får bedriften når man benytter KI? Er det mulig å følge kravet til dataminimering ved bruk av maskinlæring?

På Fredag morgen hos DND 12. januar lanserte Datatilsynet en rapport om kunstig intelligens og personvern. Som en del av lanseringen tok vi diskusjonen om hvilke rammer vi trenger for at vi kan realisere mulighetene maskinlæring og, etterhvert kunstig intelligens, gir i forhold til personopplysninger og personvern.

12. januar kunne du være med på lanseringen og diskutere dette sammen med bl.a. Bjørn Taale Sandberg (Telenor Research), Johannes Brodwall (SopraSteria) Alfhild Stokke (Direktorat for eHelse), Kari Laumann (Datatilsynet), Einar Duenger Bohn (University of Agder), Anders Løland (Norsk Regnesentral), Kjetil Thorvik Brun (Abelia), Bjørn Erik Thon (Datatilsynet), Christine Dalebø Gjerdevik (Datatilsynet), Simen Sommerfeldt (Bouvet) og Christian Torp (Den norske dataforening.)

Formatet på Fredag morgen hos DND, 12 januar var denne gangen et åpningsinnlegg, deretter to panelsamtaler hhv. ett med temaet «kunstig intelligens i kontekst personvern, samfunn og ledelse» og om «kunstig intelligens i kontekst teknologi og GDPR».

Foredragsholdere: