Digitalt nettverksmøte 7. desember DIGITAL Europe Programme – viktig melding

Digital Europe Programme (DIGITAL) er EUs nye digitaliseringsprogram for videreutvikling og bruk av digitale teknologier for å realisere digital transformasjon i Europa. Her er det spennende muligheter for norske virksomheter innen privat og offentlig sektor. Sett av en halvtime og få en kort introduksjon til hva som er på gang AKKURAT NÅ.

arrangeres av Francis D’Silva, CGI Norge AS og Erik Hagen, Digdir

Medlempris: Gratis for alle Meld på

Arrangeres av regionstyret Sør- Øst v/ Erik Hagen og Francis D’Silva, i samarbeid med Alexander Klein i Digitaliseringsdirektoratet.

Digital Europe Programme (DIGITAL) er EUs nye digitaliseringsprogram for videreutvikling og bruk av digitale teknologier for å realisere digital transformasjon i Europa. Norge er med og programmet vil engasjere medlemslandene til å investere og bygge felleseuropeiske kapasiteter innen digitale teknologier, samt løfte den digitale kompetansen slik at europeiske virksomheter er i stand til å dra nytte av teknologiene. Arbeidsprogrammet for perioden 2021 til 2022 er nå offisielt vedtatt av EU-kommisjonen (link). Arbeidsprogrammet tydeliggjør EUs målsetninger og hvilke utlysninger som kommer i første del av DIGITAL og er tilgjengelig via EUs nettsider.

DIGITAL representerer spennende muligheter for norske virksomheter innen privat og offentlig sektor. Vi opplever at det er samsvar mellom de målene EU har for DIGITAL og de mål og ambisjoner vi har nasjonalt innen digitalisering, teknologi- og kompetanseutvikling.

I dette nettverksmøtet vil vi gi en kort introduksjon for å nå ut til et bredest mulig publikum via DND. Ved behov kan vi deretter legge opp til videre arrangementer og samarbeid med aktuelle fagmiljøer.

Digitaliseringsdirektoratet, Innovasjon Norge og Forskningsrådet har et felles ansvar for å koordinere og følge opp norsk deltakelse i programmet. Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon om DIGITAL Europe programmet? Ta kontakt via digitaleurope@digdir.no.

Tips om hva som skjer akkurat nå:

EU-kommisjonen har nylig satt opp en serie nært forestående «arrangementer»  for å informere om aktiviteter og finansieringsprosesser rundt Data Spaces m.m. i Digital Europe Programme (DIGITAL). Temaene i denne omgangen omhandler, overskriftsmessig, kunstig intelligens og «data spaces» innen smarte byer, smart transport og landbruk;  i tillegg til Testing and Experimentation Facilities. Dette inngår i en større sammenheng, der «alt» innen digitalisering, arkitektur, informasjonsforvaltning, innovasjon, teknologi osv. kommer inn, om du ser på DIGITAL-programmet som helhet.

Informasjon om disse møtene finnes i Arrangementsoversikten på Digdirs hjemmesider. Her er en samlet oversikt:

Arrangement 1:
Dato: 22 november 2021 10:00-12:00
Data Spaces Infoday – Networking session

Beskrivelse: The aim of this Infoday is to shed light on the two-step approach for creating data spaces for manufacturing in Europe.

Arrangement 2:
Dato: 29. November 2021 (09:15-16:00)
Online information and matchmaking day for Digital Europe Programme calls on sectorial TEFs

Beskrivelse: The Commission is holding an information day ahead of the launch of the calls for proposals for AI sectorial Testing and Experimentation Facilities. (Krever påmelding)

Arrangement 3:
Dato: 02 desember 2021 (9:30-12:00)
Information Session on a Common European Agricultural Data Space

Beskrivelse: This information session organised by the Commission, namely the Directorate-General for Communications Networks, Content & Technology (DG CONNECT) and the Directorate-General for Agriculture & Rural Development (DG AGRI), will provide details of the preparatory action that will be launched in “DIGITAL Call 1”, the first call under the first Work Programme of the Digital Europe Programme, which is expected to open in November 2021.

Arrangement 4:
Dato: 02 desember 2021 (14:00-18:00)
Workshop on a Common European Mobility Data Space

Beskrivelse: This information workshop, organised by the European Commission, jointly by the Directorate-General for Communications Networks, Content & Technology (DG CONNECT) and the Directorate-General for Mobility & Transport (DG MOVE), will provide details on the call for a preparatory action under DIGITAL. The workshop will give stakeholders the opportunity to share their views on the key existing initiatives, opportunities and challenges for building the common European mobility data space.

Arrangement 5:
Dato: 09. desember 2021 (9:30 – 12:30)
Info day on the Sustainable and Smart Cities and Communities topics in the Digital Europe Programme (DIGITAL)

Beskrivelse: During this infoday, the next funding opportunities for Sustainable and Smart Cities and Communities will be presented. The focus will be on areas such as Data Spaces for Smart Communities, Digital Solutions for the New European Bauhaus, and Living-in.eu governance.

Foredragsholdere: