Debatt og Frokostsamling 13. januar Digitalt Grenseforsvar, et Snoopers Charter?

Lysne II-utvalgets forslag vil gi Norge det strengeste regelverket av alle land som har innført slik lovgivning. 6. januar 2017 starter diskusjonen om Norges digitale grenseforsvar i det høringsfristen for forslaget går ut.

arrangeres av Privat: R. Christian Torp og er en del av serien Fredag morgen

Medlempris: Gratis for medlemmer Ordinær pris: Gratis for medlemmer

Fredag morgen hos DND; 13. januar 2017 kunne du være med å diskutere dette sammen med Bjørn Erik Thon (direktør i Datatilsynet), Bjørn Remseth (nestleder i EFN – Electronic Frontier Norway), Arve Føyen (Advokat/Partner Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS og leder av Dataforeningens IT-Politiske Råd) og Christian Torp i Dataforeningen.

For hvor går egentlig grensen for hva vi som enkeltmennesker skal akseptere av overvåkning, og i hvilke situasjoner er det helt avgjørende at statlige organer ikke skal kunne overvåke det vi gjør?

Storbritannia innførte i november 2016 loven “Investigatory Powers Bill” som britiske medier omtaler som «den mest ekstreme overvåkningsloven som noen gang er innført i et demokrati». Kan resultatet av Lysne-utvalgets rapport medføre at vi får det samme i Norge?

Her ser du opptak fra samlingen, delt i hhv. de innledende innleggene og diskusjonen.

Foredragsholdere: