Årsmøte 12. mars i Trondheim DND MIDT-NORD årsmøte 2024

arrangeres av Per Atle Eliassen

Det innkalles til ordinært årsmøte i Den norske dataforening, region Midt-Nord.

Årsmøtet er åpent for alle, men kun medlemmer har stemmerett. Du kan lese mer om hva som skjer på et årsmøte her.

Program:
17.00 – 17.30  Oppmøte, mingling, enkel servering
17.30 – 18.15  Formelt årsmøte
18.15 – 18.30  Pause
1830-1900: AI i praksis, med demos. Cogito, NTNU. https://www.cogito-ntnu.no
1900-1930: Kunsten å tenke. Ved Lars Fjelddalen, Sopra Steria

Følgende saker vil bli behandlet:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av møteleder, tellekorps, og 2 medlemmer til å undertegne protokoll
 3. Beretning fra styret om foreningens virksomhet arbeidsåret 2023
 4. Regnskap for 2023
 5. Valg av styre- og varamedlemmer for 2024
  1. Valg av leder
  2. Valg av styremedlemmer
 6. Valg av valgkomite for 2025
 7. Valg av delegater/reserver til Dataforeningens landsmøte, 19. – 21. april, Trondheim
 8. Orientering om aktivitetsramme for 2024

Det blir enkel servering.

Velkommen!

Saksgrunnlag
Årsmøte 2024 – Region Midt-Nord