Årsmøte 12. mars i Oslo DND SØR-ØST årsmøte 2024

arrangeres av David Aas Correia

Det innkalles til ordinært årsmøte i Den norske dataforening, region Sør-Øst.

Årsmøtet er åpent for alle, men kun medlemmer har stemmerett.  Du kan lese mer om hva som skjer på et årsmøte her

Program:
Kl. 17:00-17:30 – Enkel servering
Kl. 17:30-18:15 – Formelt årsmøte
Kl. 18:15-18:30 – Pause
Kl. 18.30-18:55 – Workshop DND konferanse 2024
Kl. 18:55-19:00 – Prisutdeling årets ildsjel og årets historie

Følgende saker vil bli behandlet:*
– Åpning/godkjenning av innkalling
– Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 medlemmer til å undertegne protokollen
– Beretning fra styret om foreningens virksomhet arbeidsåret 2023
– Regnskap for 2023
– Valg av styre- og varamedlemmer for 2024: Valg av leder og styremedlemmer
– Valg av valgkomite for 2025
– Valg av delegater/reserver til Dataforeningens landsmøte, 19-21 april 2024, Trondheim

Det vil bli enkel servering.

Under årsmøtet vil vi kåre årets ildsjel og årets historie.
Send inn dine nominasjoner her: Årets ildsjel – årets historie

Saksgrunnlag
Årsmøte 2024 – Region Sør-Øst

Velkommen!