11. januar i Oslo DND SØ Fagstyre- og progmamkomiteledere samling

arrangeres av David Aas Correia

Dataforeningen ønsker at fagstyrer og programkomiteer knytter tettere bånd. Vi inviterer dermed fagstyre- og programkomiteledere i region Sør-Øst til en samling for utveksle erfaringer og planlegge hvordan vi kan styrke dette gruppen videre. Et tettere samarbeid mellom fagstyre- og programkomiteledere vil kunne styrke samhandlingen på tvers og flere aktiviteter på tvers av fagområder.

Agenda:
1. Velkommen og oppsummering fra tidligere møter
2. Diskusjon om gruppering
– Formål og organisering
– Hvordan kommunisere
– Planlegging videre – møter, aktiviteter, osv
3. Konklusjon og oppsummering av dagens møte

Det vil bli enkel servering.

Etter arrangementet oppfordrer vi alle til å mingle og bli med å delta på Innsiktsprisen.

Hilsen oss i SØ og administrasjonen
David, Naci, Darija, Cato og Hedvig

Program:

16.00 DND SØ - fagstyrer og programkomité samling