8. februar DND SØ – fagstyre og programkomite samling

arrangeres av Mehmet Naci Akkøk

Dataforeningen ønsker at fagstyrer og programkomiteer knytter tettere bånd. Vi inviterer dermed fagstyre- og programkomiteledere i region Sør-Øst til en samling for utveksle erfaringer og planlegge hvordan vi kan styrke dette gruppen videre. Et tettere samarbeid mellom fagstyre- og programkomiteledere vil kunne styrke samhandlingen på tvers og flere aktiviteter på tvers av fagområder.

Agenda:

 1. Velkommen og oppsummering fra tidligere møter
 2. Aktiviteter, tiltak, diskusjoner
  • Info fra Gorm om mall og Arendalsuke. Info/diskusjon om tilstedeværelse i det offentlige rom og mot myndighetene/politikerne.
  • «Call to arms” (Ung IT, DND2024, Fremtidens Digitale Borger og dens “nye” modell)
  • Andre aktiviteter, forbedringer – forslag/diskusjoner
  • Planlegging videre
 3. Oppsummering av dagens møte

Program: