Årsmøte 12. mars i Bergen DND VEST årsmøte 2024

arrangeres av Phat Di Duong

Det innkalles til ordinært årsmøte tirsdag 12. mars 2024 i Den norske dataforening, region vest.
Årsmøte skal være både fysisk og hybrid på  Media City Bergen og via Teams.
Årsmøtet er åpent for alle, men kun medlemmer har stemmerett. Du kan lese mer om hva som skjer på et årsmøte her.
Årsmøtedokumentene: Årsmøte 12.3.2024 – vest

Program:
Kl. 18:30-19:00 – Enkel servering
Kl. 19:00-19:45 – Formelt årsmøte (Fysisk og hybrid via Teams)
Kl. 19:45-20:00 – Styret konstituerer seg selv
Følgende saker vil bli behandlet:*
– Åpning/godkjenning av innkalling
– Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 medlemmer til å undertegne protokollen
– Beretning fra styret om foreningens virksomhet arbeidsåret 2023
– Regnskap for 2023
– Valg av styre- og varamedlemmer for 2024: Valg av leder og styremedlemmer
– Valg av valgkomite for 2025
– Valg av delegater/reserver til Dataforeningens landsmøte, 19. – 21. april 2024 i Trondheim

Velkommen!