Workshop 5. juni i Oslo DND workshop: Hvordan skape gode konferanser

Bli med på workshop for å skape enda bedre konferanser! Vi samler alle fagstyrer og programkomiteer i region sør-øst for en hyggelig kveld hvor vi blir bedre kjent og erfaringsutveksler.

arrangeres av David Aas Correia og resten av fagfolkene fra faggruppen DND Sørøst

Dataforeningen ønsker at fagstyrer og programkomiteer knytter tettere bånd. Vi inviterer dermed fagstyrer og programkomiteer i region Sør-Øst til en samling for utveksle erfaringer. Et tettere samarbeid mellom fagstyrer og programkomiteer vil kunne styrke samhandlingen på tvers og flere aktiviteter på tvers av fagområder.

Den 5 juni vil workshopen fokusere på hvordan fagstyrer og programkomiteer jobber med konferanser, erfaringsutveksle på tvers og diskutere temaer knyttet til dette.

Vi ønsker at så mange som mulig deler hvordan det jobbes med arrangement i den respektive faggruppen, og vi oppfordrer alle til å forberede noen setninger om hva som har fungert godt, og hvilke utfordringer man har møtt i arbeidet med arrangementer i Dataforeningen.

I løpet av ettermiddagen vil vi fokusere på:

  • Erfaringsutveksling mellom programkomiteene
  • Diskusjoner om beste praksis og eventuelle nye ideer

Praktisk informasjon:

  • Dato: 5.juni 2024
  • Matservering og mingling: 16:00-17:00
  • Program: 17:00-19:00
  • Sted: Rebel

Vi ser frem til en inspirerende og produktiv ettermiddag sammen!