Debatt 17. april i Trondheim og via Streaming DNDdebatten – Trusler/Muligheter GDPR og PSD2 (Oslo, Trondheim og på stream)

GDPR er ny personvernslovgivning som er felles for EU, og PSD2 er direktiv som regulerer betalingstjenester i EUs indre marked. Siden Norge er medlem av EØS omfatter disse også Norge.

arrangeres av Privat: R. Christian Torp

Medlempris: Gratis for medlemmer Ordinær pris: 50

Sponsorer som gjør dette arrangementet mulig er SINTEF, Atea, Rec.vc, Sticos og DND Ambassadører.

DNDebatten! Tar pulsen på aktuelle tema. Paneldebattanter i Trondheim og Oslo som møtes i virituelt møterom med publikum til stede, og alt kan også følges på stream for de som måtte ønske dette.

Dette er piloten på DNDebatten som har både fagpanel og publikum på flere lokasjoner – samkjørt! Hele DNDebatten kan også følges via streaming for de som ikke har mulighet for stedlig tilstedeværelse.

GDPR er ny personvernslovgivning som er felles for EU, og PSD2 er direktiv som regulerer betalingstjenester i EUs indre marked. Siden Norge er medlem av EØS omfatter disse også Norge.

Gratis for medlemmer i Dataforeningen, mikrobetaling for andre (begrenset antall plasser). Streaming er gratis for alle.

Til denne DNDebatten er det flere aktuelle tema som:
-GDPR, PSD2 og Blockchain. Mulighetsbildet og utfordringene
– Hva betyr PSD2 for forbrukerne? Er dette et gode ?
– Hva er GDPR og hvordan vil det oppleves for forbruker?
– Har GDPR og PSD2 motstridende regelverk ?

Det legges opp til 45 minutter foredrag fra panelene i hver by (90 minutter). Det blir så en liten pause med mingeling, før vi kjører i gang en FELLES paneldebatt (60 minutter). Denne kan du som følger oss på stream også påvirke, ved å sende inn dine spørsmål via Sli.do.

Paneldeltakere vil bli offentliggjort i tiden fremover, men vi kan love at det blir panel med tyngde og svjong i begge byer.

Lokasjon i Oslo er Den Norske Dataforening, Møllergata 24

Lokasjon i Trondheim er SINTEF, Strindvegen 4

Foredragsholdere: