Debatt og Frokostsamling 24. mars DNDs nye skyavtale – Kundefokusert eller «tåkeprat»?

«Skytjenesteavtalen skal dekke behovet for kunder som ønsker at en leverandør skal tilpasse, utvikle og integrere en eller flere standard skytjenester, både egne og fra en eller flere underleverandører».

arrangeres av Privat: R. Christian Torp og er en del av serien Fredag morgen

Medlempris: Gratis for medlemmer Ordinær pris: Gratis for medlemmer

«Skytjenesteavtalen skal dekke behovet for kunder som ønsker at en leverandør skal tilpasse, utvikle og integrere en eller flere standard skytjenester, både egne og fra en eller flere underleverandører».

Men dette er ikke alle enige om. Partnerne i Føyen Torkildsen, hvorav én er leder av DNDs IT-Politiske råd, utfordrer verdien av avtalen. I kronikken «SKYTJENESTER – Tåkeprat i Dataforeningens nye skyavtale» trekker de bl.a. frem at «Dette innebærer en ukontrollerbar risiko for leverandør/ system-integrator, som vil være ansvarlig overfor sluttkunden for gapet mellom vilkårene.»

DNDs faggruppen IT-kontrakter mener at Føyen Torkildsen har oversett en viktig del av avtalens regulering knyttet til under-leverandørens standardvilkår. Som de skriver «I motsetning til det som fremkommer av kronikken, er avtalen også satt opp slik at partene vil kunne håndtere endringer, blant annet gjennom å tilrettelegge for skalering og ulike prismodeller».

Har Føyen Torkildsen misforstått avtalen?

Lenker:

Fredag morgen hos DND; 24. mars kunne du være med å diskutere dette sammen med bl.a. Jørgen Petersen (leder av faggruppen IT-kontrakter og adm.dir. i Promis) og Knut Fiane, partner fra Føyen Torkildsen. I tillegg var det lyntaler fra både leverandørsiden og brukere av avtalen.

Presentasjonene:

Foredragsholdere: