Call for presentation 15. oktober eHelse 2022 – Vi vil gjerne høre din historie!

arrangeres av og resten av fagfolkene fra faggruppen Helse og IKT

Vi klarte korona, men hvordan kommer vi oss videre nå?
Korona har vist at vi kan få til mye på kort tid. Dette reiser viktige spørsmål som:
• Hvordan få til en høyere takt av endringer fremover også?
• Har hastverket ført til dårlige valg, løsninger eller arkitekturer?
• Har prioriteringen av Koronatiltak hatt noen viktige bivirkninger?
• Hvordan bruke erfaringene med korona videre?
I åpningsstrømmen vil vi belyse disse spørsmålene med innlegg fra forskjellige ståsteder.

Spor 1: Folkehelse – kan det bli grunnmuren for et datadrevet helsevesen?
Spor 2: Fremtidens pasientforløp
Spor 3: Samhandling for bedre pasientbehandling
Spor 4: Helsedata for forskning

Les mer om sporene og send inn forslag til foredrag innen 15. oktober.