Konferanse 30. oktober ERP 2023

Hogne Engdahl

arrangeres av Hogne Engdahl og resten av fagfolkene fra faggruppen Forretningssystemer og logistikk

ERP 2021 utvikles og gjennomføres i regi av Faggruppen forretningssystemer og logistikk, i nært samarbeid med Bo Hjort Christensen, som også er hovedansvarlig for faglig innhold.

Målet er å samle deltakere fra mellomstore og store virksomheter, som enten har behov for en fyldig oppdatering av status og trender i ERP-markedet, eller som er i ferd med å gjennomføre en krevende anskaffelses- og implementeringsprosess.

Les mer