Nettverksmøte 15. mars i Oslo Bli kjent med Dataforeningens faggrupper

Regionsstyret Sør-Øst inviterer til erfaringsutveksling og diskusjon på Rebel 15. mars.

arrangeres av Styret i DND Sør-Øst

Medlempris: Gratis Ordinær pris: Gratis Meld på

Det er en glede å kunne invitere til et fysisk møte på Rebel for erfaringsutveksling og diskusjon.  Etter møtet fortsetter vi diskusjonene på «Skråplanet» .

Kvelden starter med presentasjon av faggruppene DAMA og Software Testing.

DAMA (Data Management Association – Norway Chapter)

DAMAs visjon er å standardisere og formalisere data management i Norge for å øke kompetanse og kunnskapsnivå innen fagfeltet. Vi vil fasilitere erfaringsdeling rundt data management, og ønsker å ha en positiv sosial innvirkning på samfunnet.

Software Testing

Vi er et forum for kunnskap og erfaringsutveksling innen test og kvalitetssikring av IKT-systemer, og skal være et fyrtårn for test av programvare i Norge. Med dette ønsker vi å bidra til å videreføre faget som en egen profesjon / karrierevei.

Vi fortsetter med diskusjon: Hvordan skape mer aktivitet sammen – nye typer aktiviteter og aktiviteter på lokasjoner der DND ikke er godt representert

Med hilsen
Styret i Den norske dataforening, region Sør-Øst v/
Cato Musæus, David Aas Correia, Gunilla Hagstedt og Francis D’Silva

Program:

17.00 Velkommen
Presentasjon av DAMA — Maria Camilla Nørgaard
Presentasjon av Software Testing — Fiona Marie Ring Østensvig
Pause
Diskusjon: Hvordan skape mer aktivitet Hvordan skape mer aktivitet sammen - nye typer aktiviteter og aktiviteter på lokasjoner der DND ikke er godt representert.
Diskusjon: Faglederforum Hvordan kan Faglederforum operasjonaliseres?
18.55 Avslutning
19.00 Uformell mingling Etter møtet fortsetter vi diskusjonene på «Skråplanet».