Frokostmøte 14. november i Oslo Felles datakatalog (FDK) gir én inngang til beskrivelser av datasett, API, informasjonsmodeller og begrep

FDK gir støtte i prosessen med å å OPPDAGE, EVALUERE og TA I BRUK data.

Steinar Skagemo

arrangeres av Steinar Skagemo og resten av fagfolkene fra faggruppen Løsnings- og integrasjonsarkitektur

Medlempris: Gratis for medlemmer Ordinær pris: 300,- Meld på

FDK bidrar til:
1) bruk av en virksomhets data i offentlig og privat tjenesteutvikling (tverrsektoriell digitalisering), herunder operativ tilgangskontroll
2) virksomhetens eget behov for etterrettelighet; for innebygd personvern, langtidslagring og informasjonssikkerhet
3) samfunnets behov for regelverksutvikling herunder begrepsharmonisering, og forenkling.

Visste du at API-katalogen i Felles datakatalog kan sikre enkel tilgang til distribuerte data? Tradisjonelt har offentlig sektor måttet samle data i registre for å kunne bruke dem effektivt. Gjennom API-katalogen kan det hentes ut maskinlesbare opplysninger om alle adressene (URL-er) som implementerer et spesifikt API. Dette brukes bl.a. i samhandling mellom bankene og det offentlige (DSOP) der API-katalogen kan liste adressene for oppslag på saldo for en gitt kunde på tvers av bankene. Resultatet er ferske svar fra de som forvalter opplysningene, uten et fordyrende og forsinkende register.

Kom og lær mer om dette og en rekke andre eksempler på hva Felles datakatalog kan bidra til!

Foredragsholdere: