Frokostmøte 30. januar i Oslo Frokostmøte – Bygg, anlegg og eiendom

Faggruppen for bygg, anlegg og eiendom inviterer til frokostmøte med AR og VR som tema. Hvilke muligheter finnes med denne teknologien? Det blir også demo av diverse tilhørende utstyr som alle kan få prøve på frokostmøtet.

arrangeres av Tonje Sperre og resten av fagfolkene fra faggruppen Bygg, anlegg & eiendom

Faggruppen for bygg, anlegg og eiendom er begeistret for å invitere alle interesserte til et spennende og interaktivt frokostmøte med fokus på Augmented Reality (AR) og Virtual Reality (VR) og deres transformative muligheter innen vår sektor. Under møtet vil det bli presentasjoner fra eksperter i feltet, som vil gi innsikt i trendene og innovasjonene.

I tillegg til de informative presentasjonene, vil det være en hands-on demonstrasjon av diverse AR- og VR-utstyr. Deltakerne vil få mulighet til å prøve utstyr og oppleve den virtuelle verdenen på nært hold. Dette vil gi et førstehånds innblikk i hvordan AR og VR kan brukes i praktiske situasjoner.

Frokostmøtet er en utmerket anledning til å nettverke med andre fagfolk, dele erfaringer og ideer, og lære mer om fremtidens teknologi. Vi ser frem til å møte dere og utforske fremtidens muligheter med AR og VR sammen. Vennligst merk at frokost vil bli servert under møtet, og alle er hjertelig velkomne til å delta i denne spennende og lærerike sammenkomsten.

 

For kart til lokalet, se:
https://use.mazemap.com/#v=1&zlevel=3&center=10.733192,59.921204&zoom=18&sharepoitype=poi&sharepoi=563444&campusid=53

Program:

08.00 oppmøte og frokost
08.25 Velkommen til frokostseminar — Tonje Sperre
08.30 Hvordan ser verden ut i dag og hvordan vil vi at den skal se ut? — Anett Andreassen, Anemo FNs 17 bærekraftmål og mål om et lavutslippsamfunn er vår generasjons månelanding. Vi samler store mengder data i dag, hvordan kan vi benytte disse dataene til å bygge bro mellom dagens virkelighet og en ønsket fremtid? Kan bruk av 3D data og åpne verktøy for visualisering bidra til mer demokratiske, inkluderende prosesser for bedre beslutninger, slik at vi kan nå våre felles mål?
08.50 Kompetanseutvikling med XR- teknologi i Statens vegvesen — Tone Lise Dahl, Statens Vegvesen XR- teknologi som læringsteknologier i organisasjoner- hvorfor gjør vi dette og hva er våre erfaringer så langt?
09.10 Hvordan data kan brukes for å involvere og interagere med ulike interessegrupper i store utviklingsprosjekter — Thomas Angeltveit, Norconsult AS Hvordan kan data brukes for å involvere og interagere med ulike interessegrupper i store utviklingsprosjekter? Vi får et innblikk i hva Lørenskog kommune har gjort de siste årene, og hvordan Nordre Follo kommune planlegger å ta steget enda litt videre på dette området.
09.30 Bruk av VR & AR i BAE-næringen, med demo — Ernst Erik Hempel Overingeniør på Oslo MET, Ernst Erik Hempel, gir en kort intro i hvordan VR og AR brukes på ulike måter i ulike deler av BAE-næringen i dag, og har med seg en del utstyr og gadgets som du selv kan få prøve i bruk.
10.00 Frivillig mingling

Foredragsholdere:

Bransjene innenfor bygg, anlegg og eiendom skal digitaliseres og det er store behov for samhandling og felles utvikling. Faggruppen vil jobbe for å samle og styrke bransjen innenfor disse områdene og skape aktivitet som bidrar til dette. Er du interessert i å bidra i dette arbeidet? Eller delta på fremtidige aktiviteter?