Halvdagskonferanse 20. mars i Trondheim Frøya 2024

20. mars 2024 arrangerer vi Frøya som er en faglig halvdagskonferanse for Software-testing bransjen i Trondheim. Save the date!

arrangeres av Astrid Larsen og resten av fagfolkene fra faggruppen Software Testing

Vår ambisjon er at Frøya skal bli en årlig hendelse i Trondheim, som en lillesøster til Testkonferansen Odin i Oslo.

Vi vil dele erfaringer innenfor testing etter endt korona. Temaet er aktuelt for utviklere, testere, prosjektledere og alle som er interessert i software testing og kvalitetssikring.

Arrangementet er en arena for inspirasjon og kunnskaps- og erfaringsdeling.

Frøya arrangeres i samarbeid med Software Testing SØ  ved Astrid Notø Larsen og Dalbir Singh.