Frokostsamling 12. oktober Hvordan skal vi lykkes med å skape Smarte og bærekraftige byer?

De siste 20 årene har mer enn 97% av befolkningsveksten foregått i de 30 største urbane områdene i Norden og nesten 90% av Norges befolkning bor i store, mellomstore eller små byregioner. Dette gjør at fokuset på å skape Smartere byer og bygder er stort og blir stadig høyere på dagsordenen i kommunene i Norge.

arrangeres av Stina Birkeland og er en del av serien Fredag morgen

Medlempris: Gratis for medlemmer Ordinær pris: Gratis for medlemmer

Du finner opptaket fra samlingen lenger ned på denne siden.
De siste 20 årene har mer enn 97% av befolkningsveksten foregått i de 30 største urbane områdene i Norden og nesten 90% av Norges befolkning bor i store, mellomstore eller små byregioner. Dette gjør at fokuset på å skape Smartere byer og bygder er stort og blir stadig høyere på dagsordenen i kommunene i Norge.

Den 5. september lanserte Rambøll en rapport hvor hele 121 kommuner er intervjuet om Smartebyer. Dette resulterte i 4 råd de mener bør være førende om man skal lykkes i videre arbeid med byutvikling og offentlig digitalisering.

Den 31. august ble også Digital 21 lansert, en strategi utarbeidet av en styringsgruppe på vegne av Nærings og fiskeridepartementet. Denne strategien har som formål å bidra til å gi norsk næringsliv et digitaliseringsløft. Det er lagt frem 64 anbefalte tiltak for å lykkes med formålet.

Vi har invitert bl.a Morten Skodbo, administrerende direktør i Rambøll, for å presentere funnene i rapporten Smarte og bærekraftige byer og Morten Dalsmo fra Digital 21.

På Digital21s nettsider kan du lese bl.a. dette:
Digital21 skal fremme næringslivets evne og mulighet til både å utvikle og ta i bruk ny teknologi og kunnskap i takt med den økende digitaliseringen.
Morten snakker om rapporten de har levert med 60 konkrete tiltak som skal bidra til at vi beveger oss i riktig retning i denne sammenhengen.
Du finner mer om strategiene, om du ønsker det, HER 

Foredragsholdere: