13. mars i Trondheim Hvordan utfordrer digital samhandling måten helsetjenesten jobber på?

Gjennom fire foredrag fra ulike ståsted i helsenorge vil vi belyse - hvordan de ulike initiativene både kan overlappe hverandre – og utfylle hverandre.

arrangeres av Emilie Vincent og resten av fagfolkene fra faggruppen ehelse [midt-nord]

Program:

Dette er pasientens journaldokumenter — Nina Norberg En tjeneste som løser utfordringer Teknisk arkitektur Forholdet til Kjernejournal og Helsenorge
MyHealth@EU — Gunnar Øiaas Når? Hvem, hva og hvorfor? Teknisk løsning Erfaringer fra andre land
Digital samhandling er et strategisk mål innen helse nasjonalt. Hvordan kan dette konkretiseres og hvordan blir det operasjonalisert? — Hilde G. Olsen og Mona Stedenfeld Det er ulike måter å tilnærme seg dette på, med ulik funksjonalitet for helseansatte og innbygger Hva kan vi oppnå på kort og lang sikt?
Hvordan er samhandlingen på tvers i helsevesenet ift. kommunale helsetjenester – før og etter innføring av Helseplattformen? — Tor Erling Evjen 28 kommuner i vår helseregion bruker Helseplattformen fra slutten av april 2024. Hva er erfaringene, hvilke nye muligheter åpner seg, og hva gjenstår?

Foredragsholdere: