Foredrag 4. februar i Oslo Hvordan velferdsteknologisk knutepunkt brøyter vei for informasjonsdeling

Oslo kommune hadde behov for å integrere velferdsteknologien med EPJ-løsningen i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Steinar Skagemo

arrangeres av Steinar Skagemo og resten av fagfolkene fra faggruppen Løsnings- og integrasjonsarkitektur

Ordinær pris: 300,- eks mva

Hvordan Velferdsteknologisk knutepunkt brøyter vei for informasjonsdeling mellom ulike deler av helsetjenesten

For å dekke behovet ble Velferdsteknologisk knutepunkt unnfanget. Knutepunktet benytter FHIR for å brøyte vei for informasjonsdeling mellom ulike deler av helsetjenesten. Samarbeidet mellom Oslo kommune og direktoratet for e-helse har gitt fruktbare erfaringer.

Meld deg på

Foredragsholdere: