Kurs 28. - 1. september i Stavanger IASA – Grunnkurs for IT-arkitekter

I dette grunnkurset for IT-arkitekter lærer du å benytte modeller og verktøy for å prioritere utifra bedriftens mål og skape, levere og opprettholde IT-arkitekturer.

arrangeres av Shiraz A. Bhaiji og resten av fagfolkene fra faggruppen Løsnings- og integrasjonsarkitektur

Medlempris: 25 990,- (mva. fritt) Ordinær pris: 27 990,- (mva. fritt) Meld på

Begrenset antall plasser!

Deltakeravgift:
Medlemmer: 25 990,-
Ikke medlemmer: 27 990,-

Avbestilling:
Påmeldingen er bindende. Deltakere som er forhindret fra å møte, kan erstattes med en annen deltaker. Kun skriftlig avbestilling gjelder. Send epost til helene@dnd.no

Ta det neste skrittet i din karriere. Som IT-arkitekt er du med å forme det store bildet. Denne utdanningen legger fundamentet for din vei mot å bli en arkitekt.

Hvordan?
I dette grunnkurset for IT-arkitekter lærer du å benytte modeller og verktøy for å prioritere utifra bedriftens mål og skape, levere og opprettholde IT-arkitekturer. Kurset inngår i Iasa sitt sertifieringsprogram for IT-arkitekter og forbereder deg på CITA-F sertifisering (Certified IT Architect – Foundation).

Hvem?
Dette er for deg som jobber som utvikler, prosjektleder, informasjonsmodellerer eller prosessutvikler. Du bør ha grunnleggende kunnskaper og erfaring med systemutvikling.

Dette tar du med deg fra dette kurset:

 • Forstå og anvende grunnleggende modeller og verktøy for IT-arkitekturarbeid
 • Forstå verdien av IT-arkitekturer basert på interessene til ulike interessenter i en aktivitet
 • Undersøke og evaluere kostnader og verdiskaping for ulike alternative løsninger
 • Sørge for at de rette prioriteringen blir gjort for arkitektvalg som balanserer kostnader mot bruksverdier
 • Optimalisere prosjektplanene for å oppnå den rette balansen mellom ressursforbruk og prosjekttid

Om kurset:
Et systems fleksibilitet, kvalitet, foranderlighet, skalerbarhet og holdbarhet, avhenger av den underliggende arkitekturen. Og en god arkitektur er basert på riktig grunnarbeid. Mangel på arkitekturarbeid resulterer ikke bare i kostbare og ineffektive løsninger, men også i langsiktige problemer som sitter fast i aktivitetene som løsningene vil støtte.
Iasas program gjenspeiler hvordan internasjonale organisasjoner arbeider, som ofte er mer hierarkiske og har et annet syn på hvordan arkitektarbeid skal gjennomføres. Sertifiseringene er derfor egnet for de som ønsker å få en internasjonal kvalifisering.
Iasa – grunnkurs for IT-arkitekter gir deg arkitektutvikling av modeller og verktøy for å utvikle IT-arkitekturer som oppfyller kravene til en moderne virksomhet. Læreplanen er utviklet av IT-arkitekter for IT-arkitekter, som er en av de grunnleggende ideene bak Iasa.

Forkunnskaper: 
Du bør ha grunnleggende kunnskaper og erfaring med systemutvikling. For å ta kurset og fullføre CITA-F-sertifisering, er det nødvendig med 8-12 timer forberedende opplæringsprogrammer av IASA IT Architecture (IT Architecture Book of Knowledge).

Sertifisering: 
CITA-F er en sertifisering som er akseptert og anerkjent i det internasjonale arbeidsmarkedet. Så langt har mer enn 3.000 fagfolk over hele verden blitt sertifisert. Sertifiseringen dekker første nivå av IASAs fem søyler.
Gebyret for CITA-F-sertifisering er USD 300 og inngår ikke i kursavgiften. Kursdeltakere som ønsker å ta sertifiseringen melder ifra om dette ved starten av kurset. Testen for sertifiseringen gjøres online etter gjennomføring av kurset.
Caset med det fiktive selskapet går gjennom hele programmet og viser praktisk bruk av ferdigheter i arkitektarbeid under en typisk ettårig syklus.
Før kursstart skal du som deltakende gjennomgå en introduksjon i form av selvstudium som tilbys på nettet. Informasjon og tilgang håndteres av IASA.

Detaljert program:
Modul 1:
Project Selection
Individuelt og sammen med andre lærer du hvordan du vurderer forretningssaker og lager din egen. Du vil praktisere å prioritere prosjekter og ressurser basert på forretningsnøkkeltall.

Innhold

 • Create/review business cases
 • Calculate and communicate value
 • Prioritize and select Assign architects

Modul 2:
Create architecture
I en gruppe vil du utvikle en IT-arkitektur for et av prosjektene du prioriterte. Resultatet vil være en produktspesifikk løsning for en av de forretningsmessige tilfellene du har vurdert, der løsningenes egenskaper er sporbart tilpasset bedriftskravene.

Innhold

 • Capture and analyze requirements
 • Architect master – Generic architecture, Product specific architecture, Architecture prototype
 • Views / viewpoints

Modul 3:
Deliver Architecture
IT-arkitekturene evalueres i en felles diskusjon, med en analyse av utfordringer, styrker og svakheter.

Innhold

 • Stakeholder communication
 • Modify and update artifacts
 • Delivery

Modul 4: 
Manage architecture
Den avsluttende modulen oppsummerer arkitekturarbeidet som er brukt i det projiserte året. Du vil kunne utvikle et veikart for å videreutvikle og forbedre utviklede arkitekturer (med sikte på fleksibel, gjenbrukbarhet, skalerbarhet og så videre), samt hvordan arkitektarbeid kan forbedres.

Innhold

 • Review and analyze value
 • Set architecture goals
 • Update engagement model
 • Communicate value

Foredragsholdere: