7. desember i Oslo Informasjonsmøte om IT-jus nettverket

og resten av fagfolkene fra faggruppen IT-jus i praksis

Dataforeningen og Schjødt inviterer til informasjonsmøte om IT-jus nettverket 7. desember 08.00-10.00 på Rebel.
(Det vil også være mulighet for å delta digitalt.)

Koblingen mellom teknologi og juss blir stadig tettere. Det er ikke bare bedriftsledelsen eller innkjøpsavdelingen som trenger mer kunnskap om denne utviklingen. Øyvind Eidissen og Inge Brodersen er begge partnere i Schjødt og teknologiadvokater som ser et økende behov for kunnskapsutveksling med både teknologer og HR-ansatte og andre funksjoner i virksomhetene.

De har derfor etablert et helt nytt nettverk for de som er CTO-er (Chief Technology Officers), utviklere, programmere, sikkerhetseksperter, HR-ansatte osv. som har praktisk nytte av et forum for å diskutere teknologi og juss. Nettverket vil ha fokus på aktuelle, varierte og spissede temaer som er av praktisk relevans for deltakerne i deres IT-hverdag.

Les mer om nettverket her.

Program:

08.00 Frokost
08.30 Velkommen - introduksjon til nettverket Virksomheters bruk av AI - Presentasjon av den kommende EU AI Act. Beskyttelse av IP ved moderne programvareutvikling – litt om open source, AI og GDPR. Åpen halvtime – presentasjonsrunde / innspill fra deltakerne til temaer og format for nettverket. Det er også mulighet for å delta digitalt!

Foredragsholdere: