28. januar i Oslo Infosikkerhet:
Faglig oppdatering,
erfaringsutveksling og dilemmatrening

arrangeres av Asgeir Myhre og resten av fagfolkene fra faggruppen SnIT

Medlempris: Samlingen og påfølgende middag er inkludert i årsmedlemskap for DNDs IT-ledernettverk SnIT Ordinær pris: Årsmedlemskap i nettverket koster kr 15.000 + mva. Les mer om innhold og betingelser her: https://www.dataforeningen.no/faggruppe/snit/ Meld på
  • Innledende foredrag fra Eirik Gulbrandsen om viktige trender innen informasjons-/cybersikkerhet, tilrettelagt for IT-ledere
  • Kort om hvorfor dilemmatrening i informasjonssikkerhet ble utviklet, og hva det kan brukes til ved Britt Eva Haaland
  • Praktisk dilemmatrening:
    Informasjonssikkerhet på reise
  • Hvordan kan/må ledelsen forholde seg til sikkerhetsutfordringene?
    Innledning fra Eirik, påfølgende diskusjon og erfaringsutveksling

Foredragsholdere:

Dersom du ønsker å delta uforpliktende på en samling for å vurdere om dette er noe for deg: Ta kontakt med asgeir@dnd.no.

Du kan lese mer om nettverket her.

Foreløpig program 2020