17. november i Oslo Innsiktsprisen 2022

Innsiktsprisen belønner de beste produktene eller tjenestene som setter bruk av data, maskinlæring eller analyse i hjerte av løsningen.

arrangeres av Magali Børsum og resten av fagfolkene fra faggruppen BI & Analytics

Om prisen
Faggruppen for BI & Analytics, Oslo har delt ut BI-prisen til de beste BI-løsningene siden 2009. I 2020, etablerte vi Innsiktsprisen sammen med de andre BI & Analytics faggruppene i Dataforeningen. Denne nye prisen har et bredere omfang og skal omfatte alle verdifulle løsninger som setter bruk av data, maskinlæring og analyse i hjerte av løsningen.

Mer informasjon kommer.