Fellesmøte for fagstyrer 22. november Innspillsmøte til Regjeringens digitaliseringsstrategi

Norge digitaliseres, og det er du og andre medlemmer og ildsjeler i Dataforeningen som gjør jobben. Når regjeringen nå arbeider med en ny digitaliseringsstrategi, er det viktig at vi gir våre innspill. Vi inviterer derfor nå alle faggrupper til å bidra i vårt felles høringssvar.

arrangeres av Paal Leveraas

Departementet har bedt om innspill på følgende områder:

  • Forventninger til strategien
  • Er det drivkrefter og utviklingstrekk som vil påvirke samfunnet generelt, og som strategien bør ta høyde for?
  • Hva er de viktigste digitaliseringsutfordringene fremover?
  • Hvordan kan regjeringen bidra til å løse disse utfordringene gjennom denne strategien? Kom gjerne med konkrete forslag til tiltak.

Meld deg på her

Faggrupper og innspill til strategien

Administrasjonen i Dataforeningen har jobbet frem en beskrivelse av drivkrefter og mulige temaområder for strategien, som  blant annet er basert på innspill fra medlemmer i foreningen.

Vi ønsker å ettersende et notat med beskrivelsen som omhandler relevante tema for strategien, norske og europeiske regelverk av betydning for digitaliseringsområdet, inkludert mulige forslag til tiltak. Notat vil bli sendt til de påmeldte mandag formiddag (20. november).

Her kan dere se hva vi har utarbeidet så langt.

Hvorfor?

Vi trenger faggruppenes gode råd og innspill, da dere har inngående kjennskap til digitaliseringens muligheter og utfordringer. Gjennom å arbeide i IT-bransjen har dere også unik kunnskap om tiltak som bør innføres i næringslivet og det offentlige. Målet med møtet er å komme frem til det vi mener er de viktigste digitaliseringsutfordringene fremover, og hvordan strategien kan svare på disse.

Fristen for å sende inn innspill til departementet er 30. november.

Vi møtes derfor på Teams onsdag 22. november kl. 16.30-18.00

Håper å se deg på møtet.

Meld deg på

Med vennlig hilsen
Paal Leveraas
Daglig leder