Kurs 27. - 29. mars i Oslo Introduction to modern architecture

Moderne tankesett for moderne arkitekter

arrangeres av Shiraz A. Bhaiji og resten av fagfolkene fra faggruppen Løsnings- og integrasjonsarkitektur

Medlempris: Tidlig påmelding kr 21 500,- (mva fritt) Ordinær pris: Tidlig påmelding 24 450,- (mva fritt) Meld på

Kurset gir en dynamisk og spennende innføring i både løsnings- og programvarearkitektens rolle.
I tillegg påvirkes ulike arbeidsmetoder som er preget av de utfordringene som er mest aktuelle i dag: digital transformasjon, høy endringstakt og ny teknologi.

Emnet tar for seg klassiske arkitekturfag og introduserer samtidig nytenkning basert på forskning i kompleksitet. Etter kurset har den fremtidige arkitekten en komplett verktøykasse som gjør det mulig å være i forkant allerede i starten av karrieren.

Kurset er laget for å kunne gi arkitekter i moderne sammenhenger et bredere bilde av hva rollen innebærer, selv om rollen er i stadig endring. Kurset introduserer metoder som er utviklet for å lette og forbedre teknisk beslutningstaking, som gjør det enklere å jobbe med både tekniske og forretningsmessige utfordringer samtidig.

Kurset ser på helheten av arkitektur i moderne organisasjoner og introduserer arkitekten til en rekke nye ideer, forskning og verktøy fra kompleksitet.

Du vil få:

 • En introduksjon til og forståelse av moderne løsningsarkitektur
 • Nye teknologier og en metodikk som egner seg for både sky- og on-prem-arkitektur
 • Bedre forståelse av hvordan arkitektur kan sikre levering til tross for økende usikkerhet og kompleksitet

Kurset passer for:

 • Seniorutviklere
 • Junior arkitekter
 • Senior IT-arkitekter
 • Løsningsarkitekter
 • Programvarearkitekter
 • Teknisk prosjektledere som ønsker innsikt i arkitektens arbeidsmetoder
 • Team som skal starte komplekse oppdrag

Etter kurset har du fått opplæring innenfor følgende områder:

 • Forstå deg selv i rollen som arkitekt og planlegge din arkitektkarriere
 • Forsettlig beslutningstaking og kommunikasjon
 • Levere med kvalitet i tekniske prosjekter
 • Kommunisere tydelig med tekniske roller
 • Levere til tross for uklare mål eller forventninger
 • Designe IT-systemer under dagens usikkerhet

Forkunnskaper:
Deltakere må ha erfaring med teknisk beslutningstaking.

Agenda: 

Modul 1: Løsningsarkitektur: kompleksitet i kontekst

 • Cynefin – forskjellen mellom komplekst og komplisert
 • Den komplekse boblen – hyperliminal system
 • Aldri samme jobb to ganger: Løsningsarkitektur definert
 • Kultur
 • Markeder, industri og konkurrenter
 • Innovasjon
 • Interessenter
 • Beslutningstaking
 • Løsningsarkitektur vs. bedriftsarkitektur

Modul 2: Bedriftsarkitektur

 • Kravhåndtering i komplekse miljøer
 • Løsningsarkitektur: fra prosedyrer til tjenester
 • Programvarestrukturer og beslutningstaking
 • Sikkerhet

Modul 3: Sett alt sammen

 • Kritisk tenking
 • Å balansere
 • Agile, Waterfall, Framework and Hype: The Floating Architect
 • Arkitektoniske avveininger – ATAM
 • For å dokumentere arkitekturen
 • Introduksjon til residualitetsteori

Deltakeravgift:
Tidlig påmelding – begrenset antall plasser
Medlemmer: 20.000,- (mva fritt)
Ikke medlemmer: 22.950,- (mva fritt)

Ordinær pris:
Medlemmer: 21.500,- (mva fritt)
Ikke medlemmer: 24.450,- (mva fritt)

Kurset går over 3 dager i Oslo.

Kurset foregår på engelsk.

Avbestilling:
Påmeldingen er bindende. Deltakere som er forhindret fra å møte, kan erstattes med en annen deltaker. Kun skriftlig avbestilling gjelder. Send epost til silje@dnd.no

Foredragsholdere: