Nettverksmøte 21. januar i Bergen INTROMAT – internett-basert behandling av psykiske lidelser

Persontilpassa og teknologibasert behandling for psykisk helse

Jorunn Oppedal

arrangeres av Jorunn Oppedal og resten av fagfolkene fra faggruppen ehelse [vest]

Medlempris: 0.00 Ordinær pris: 0.00 Meld på

Del 1. ResDep – Intervensjon i INTROMAT
Ved Sunniva Brurok Myklebost, UiB

Del 2. Om IKT-løsningene omkring INTROMAT
Ved Yngve Lamo, HVL

I løpet av livet vil 20-25% av befolkninga oppleve angst og/eller depresjon. Blant unge opplever 8% dette. I prosjektet INTROMAT vil vi gjennom forsking og innovasjon integrere psykologi og IKT, for å skape eit betre helsetilbod til pasientar med psykiske lidingar.

INTROMAT skal betre folkehelsa ved å utvikle persontilpassa teknologibasert psykologisk behandling for menneske i og utanfor helsetenesta. Dette oppnår vi gjennom samarbeid mellom IT-forskarar, IT-industri, helsesektoren, helseforskarar og brukarane. Prosjektet bidrar til utvikling av IT-industri relevant for helsesektoren. I INTROMAT jobbar fagmiljøa innan IKT og helse saman for å utvikle digitale helsetilbod til unge og eldre.

Sunniva Brurok Myklebost er stipendiat ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi Det psykologiske fakultet. For publikasjoner og arbeider viser vi til https://www.uib.no/personer/Sunniva.Brurok.Myklebost

Professor Yngve Lamo ved Fakultet for ingeniør- og naturvitenskap leder teknologiutviklingen i INTROMAT-prosjektet, og vil snakke om oppnådde resultater der, samt om muligheter og utfordringer innen programvareutvikling både i forhold til INTROMAT-prosjektet, forskning og programvareutvikling generelt i industrien.

Bespisning: Enkel servering

Velkommen

Kontakter på stedet:
Jorunn Oppedal, 48086370
Carsten Helgesen, 91585123