Kurs 31. mars i Oslo IT sourcing og kontrakter

Dagens virksomheter er helt avhengige av digitalisering, og kompetanse innenfor informasjonsteknologi er blitt stadig mer virksomhetskritisk. Det er krevende å avklare hvilken kompetanse en virksomhet skal ha hos egne ansatte og hvor en skal støtte seg på leverandører. Det er også krevende å bruke markedet så effektivt som mulig og å etablere kontrakter som gir nødvendig fleksibilitet og ansvarsdeling.

arrangeres av Odd Gunnar Alterhaug og er en del av serien Kurs

Medlempris: Early bird kr. 4 500,00 t.o.m. 31.01.20 Ordinær pris: Early bird kr. 5 500,00 t.o.m. 31.01.20 Meld på

Det er krevende å sikre at ulike IT-anskaffelser er i tråd med virksomhetens overordnede mål og strategier, og at de ulike anskaffelsene er godt koordinert.
På dagskurset får du en innføring i hvordan strategi og operativt arbeid kan henge sammen gjennom systematisk arbeid med sourcingstrategi, anskaffelsesstrategi og utforming av kontrakter og anskaffelsesprosesser.

Sourcingstrategien etableres på virksomhetsnivå og skal avklare hva en skal gjøre selv og hva en skal kjøpe – hvordan en best skal bruke markedet – ulike modeller for samarbeid med valgte leverandører – og hvordan en finner en god ansvarsdeling.

En anskaffelsesstrategi skal etablere rammebetingelser og overordnet plan for én eller en koordinert gruppe anskaffelser. Kontrakter og anskaffelsesprosesser må utformes for å realisere definerte mål og strategier, og ofte er det en utfordring å etablere kontrakter med tilstrekkelig fleksibilitet.

Dagskurset består av følgende temaer:
• Hvordan etablere en sourcingstrategi innenfor IT
• Hvordan definere prinsipper og føringer som er styrende for IT-anskaffelser
• Hvordan etablere anskaffelsesstrategi for en eller flere koordinerte anskaffelser
• Kontraktsstandarder og sentrale kontraktsmekanismer for fleksibilitet og ansvarsdeling
• Sammenheng mellom kontraktsutforming og anskaffelsesprosess for å etablere fleksible kontrakter

Målgruppe:
Linjeledere, innkjøpsledere, prosjektledere, teamledere, virksomhetsarkitekter

Foredragsholdere: