Nettverksmøte 17. september i Oslo ITIL 4 – hva er nytt?

Nytt innhold og tenkning i ITIL 4, råd om overgangen fra ITIL v3 og nytt opplegg for sertifiseringen

arrangeres av DND og resten av fagfolkene fra faggruppen Service Management

Medlempris: 0, Ordinær pris: 300,-

Påmelding er nå stengt

ITIL v3 har eksistert siden 2007 med en oppgradering i 2011. Det har skjedd mye på det området som ITIL omfatter, så nå er det utarbeidet en ny versjon kalt ITIL 4 som lanseres dette halvåret. Det er spesielt agil utvikling, DevOps og Lean som er nye områder i ITIL 4.

Faggruppen for Service Management antar at mange er nysgjerrige på hva som er nytt i denne versjonen, så vi har gleden av å invitere til NETTVERKSMØTE FOR ITIL 4

Til å presentere dette er vi så heldige at vi får besøk av Barry Corless, Global Knowledge, England. Barry har deltatt i programkomiteen og vært ansvarlig for deler av den nye versjonen.

Kort om Barry: Barry har jobbet med IT Service Management i 30 år. For tiden er han Product Director for Service Management and DevOps hos Global Knowledge. Han har vært eksaminator for ITIL i 11 år og de siste 4 årene vært APMG’s ITIL Chief Examiner. Barry har forfattet beskrivelsene av Incident og Problem Management i ITIL 4. Agenda:

  • Nytt innhold og tenkning i ITIL 4
  • Råd om overgangen fra ITIL v3
  • Nytt opplegg for sertifiseringer

Det blir også tid til å stille Barry spørsmål. Presentasjonen vil bli holdt på engelsk.

Lett servering ved start

Foredragsholdere:

Programkomiteen for dette nettverksmøtet består av:  Ragnar Løken, RL Bedriftsrådgivning, Trina MacCallum, Capgemini, Rolf Tamber, Habberstad, Anita Smith Lunde, Capgemini