Nettverksmøte 17. september i Oslo ITIL 4 – hva er nytt?

Nytt innhold og tenkning i ITIL 4, råd om overgangen fra ITIL v3 og nytt opplegg for sertifiseringen

DND

arrangeres av DND og resten av fagfolkene fra faggruppen Service Management

Medlempris: 0, Ordinær pris: 300,-

Påmelding til elisabeth.kras@dataforeningen.no

ITIL v3 har eksistert siden 2007 med en oppgradering i 2011. Det har skjedd mye på det området som ITIL omfatter, så nå er det utarbeidet en ny versjon kalt ITIL 4 som lanseres dette halvåret. Det er spesielt agil utvikling, DevOps og Lean som er nye områder i ITIL 4.

Faggruppen for Service Management antar at mange er nysgjerrige på hva som er nytt i denne versjonen, så vi har gleden av å invitere til

NETTVERKSMØTE FOR ITIL 4

Til å presentere dette er vi så heldige at vi får besøk av Barry Corless, Global Knowledge, England. Barry har deltatt i programkomiteen og vært ansvarlig for deler av den nye versjonen.

Kort om Barry:
Barry har jobbet med IT Service Management i 30 år. For tiden er han Product Director for Service Management and DevOps hos Global Knowledge. Han har vært eksaminator for ITIL i 11 år og de siste 4 årene vært APMG’s ITIL Chief Examiner. Barry har forfattet beskrivelsene av Incident og Problem Management i ITIL 4.

Agenda:

  • Nytt innhold og tenkning i ITIL 4
  • Råd om overgangen fra ITIL v3
  • Nytt opplegg for sertifiseringer

Det blir også tid til å stille Barry spørsmål.

Presentasjonen vil bli holdt på engelsk.

 

 

Foredragsholdere:

Programkomiteen for dette nettverksmøtet består av: 

Ragnar Løken, RL Bedriftsrådgivning

Trina MacCallum, Capgemini

Rolf Tamber, Crayon

Anita Smith Lunde, Capgemini