Ildplass 12. september i Oslo Kan Oslo bli en av verdens smarteste byer innenfor mobilitetstjenester?

Osloregionen er stor – Norges største, om det er antall mennesker i bevegelse hver dag som er målekriteriet. Det omforente målet for disse bevegelsene er at så mange som mulig reiser kollektivt, sykler eller går. For å oppnå dette målet må så mange som mulig velge slike løsninger, og dette handler samarbeidsprosjektet «Smartere transport i Oslo-regionen» – STOR – om skriver Computerworld.

arrangeres av Stina Birkeland og resten av fagfolkene fra faggruppen SmarteByer

Medlempris: Gratis for alle Meld på

Vi har invitert prosjektleder av STOR prosjektet for å fortelles oss i mer detalj hva dette samarbeidsprosjektet mellom Statens Vegvesen, Bymiljøetaten og Ruter handler om og kan disse initiativene få Oslo til å bli en av verdens smarteste byer innenfor mobilitetstjenester. Flere av pilotene har nå gått over en periode og som innbygger kan du nå høre mer om hvilken verdi prosjektene har skapt for innbyggerne og hva de vil gjøre for oss i fremtiden.

Velkommen til Ildplass 12. september- et event av Faggruppen Smartebyer

Program:
16:00 Mingling

16:30 Velkommen av Dataforeningen og faggruppen Smartebyer

16: 45 Sammen utvikler vi smartere mobilitetstjenester- en presentasjon av STOR Prosjektet
Tine Marthinius- prosjektleder STOR, Sopra Steria
Prosjekt STOR «Smartere transport i Oslo-regionen» er et felles mobilitetsprosjekt i samarbeid mellom Statens vegvesen, Bymiljøetaten i Oslo kommune og Ruter. Prosjektet skal både prøve ut nye innovative mobilitetstjenester og optimalisere eksisterende tjenester. Flere av pilotene bygger på blant annet samvirkende intelligente transport systemer (C-ITS), Mobilitet som en tjeneste (MaaS) og selvkjørende kjøretøy. Hva inneholder disse pilotene og hvordan har det gått?

17:15 Hvordan har det gått med Oda og Mads? Selvkjørende kjøretøy kan bli en viktig del av fremtidens transportsystem og bidra til mer bærekraftige byer og samfunn
Vibeke Harlem- leder mobilitetstjenester STOR, Ruter
Bakgrunn og erfaringer fra selvkjøringspiloten i Oslo. Hva har vi lært så langt og hvordan jobber vi videre med dette.

17:45 Oppsummering ved Dataforeningen

Foredragsholdere: