Frokostseminar 6. mars i Oslo Lille STORe, smarte Oslo: Hvordan STOR skal endre transport i Oslo

Hvordan nå målet om at så mange som mulig skal reise kollektivt i Oslo-regionen?

arrangeres av Frode Kjos og resten av fagfolkene fra faggruppen SmarteByer

Medlempris: Gratis for medlemmer Ordinær pris: 300,- for ikke-medlemmer Meld på

Å gjøre Oslo smartere er en viktig del av svaret. Tre store partnere har et unikt samarbeid om å gjøre transporten smartere. Lær mer om det på dette nettverksmøtet.
Prosjekt STOR («Smartere transport i Oslo-regionen») prøver ut mobilitetstjenester sammen med syklister, forflytningshemmede, vareleverandører, kollektivreisende og bilister.
STOR er et samarbeid mellom Statens vegvesen, Ruter og Bymiljøetaten.
Til dette nettverksmøtet i regi av Dataforeningens faggruppe Smartebyer har vi hentet inn STORs prosjektleder Tine Marthiniusen og STORs leder for mobilitetstjenester Vibeke Harlem.

Program:
08:30 Velkommen av Dataforeningen og faggruppen Smartebyer

Trender innen mobilitet
Frode Kjos, Knowit

08: 45 Hva inneholder egentlig pilotprosjektet STOR. Hva er status? Hva kan du lære av måten vi jobber «fail fast» på?
Tine Marthinius- prosjektleder STOR, Sopra Steria
Prosjekt STOR (Smartere Transport i Oslo-regionen) prøver ut nye innovative mobilitetstjenester og optimaliserer eksisterende tjenester sammen med syklister, forflytningshemmede, vareleverandører, kollektivreisende, bilister med flere. Mobilitetsprosjektet gjennomføres i samarbeid mellom Ruter, Statens vegvesen og Bymiljøetaten i Oslo kommune. Hva inneholder egentlig disse pilotprosjektene og hvordan har det gått? Hvordan kan du ta i bruk «fail fast» metode hos deg?

09:15 Hva er status for selvkjørende kjøretøy? Vibeke Harlem, leder for mobilitetstjenester i STOR
Vibeke Harlem- leder mobilitetstjenester STOR, Ruter
Bakgrunn og erfaringer fra selvkjøringspiloten i Oslo. Hva har vi lært så langt og hvordan jobber vi videre med dette.

09:45 Oppsummering ved Dataforeningen

Foredragsholdere: