Nettverksmøte 26. mars i Tromsø Kan vi bidra til mer miljøvennlige transportvalg i Tromsø ved hjelp av teknologi?

Kan vi få folk til å ta bedre valg for både seg selv og fellesskapet, uten å tvinge, forby eller avgiftsbelegge?

arrangeres av Anders Andersen

I dette foredraget vil vi se nærmere på muligheter for grønne transportvalg i forhold til:

  • tingenes internett (IoT),
  • allestedsnærværende databehandling,
  • ressurssparende kommunikasjon (LPWAN)
  • dulting (nudging)
    for å oppmuntre folk til å bruke miljøvennlige transportformer. Vi kaller dette grønne transportvalg.

Dulting (nudging) er et begrep fra økonomisk og politisk teori for å påvirke valg og oppførsel uten bruk av tvang. Ved bruk av anbefaling og positiv påvirkning forsøker man å oppnå sosialt ønskede resultater. I NUDGE-prosjektet ønsker vi å bruke teknologi knyttet til tingenes internett (IoT) for å påvirke personer til å velge miljøvennlige transportformer. Tromsø, med sin geografi og sine transportløsninger, er et meget godt egnet laboratorium for prosjektet.

Anders Andersen er professor på Institutt for Informatikk ved UiT Norges arktiske universitet. Hans forskning har fokus på sikkerhet, mobile tjenester, komplekse distribuerte applikasjoner og trygg analyse av personvern-sensitive data.

Påmeldingsfrist: Mandag 25. mars kl 13

Foredragsholdere: