Årsmøte 16. januar Kandidater søkes til styret i DND Sør-Øst

Forslag sendes innen 16. januar 2020

DND Sør-Øst søker nye medlemmer til styret.

Valgkomitéen inviterer medlemmene til å foreslå styrekandidater.
Du kan gjerne foreslå deg selv eller andre som du mener vil kunne gjøre en god jobb i styret for Den norske dataforening, Sør-Øst. Styret består av 1 leder, 1 nestleder, 8 medlemmer og 2 vararepresentanter.

Nytt styre skal velges på årsmøtet som holdes tirsdag 25. februar 2020, kl. 16:30.

Den norske dataforening (DND) er til for, og skapes av, mennesker som brenner for IT. Vi ønsker at teknologien skal gi oss et samfunn som er godt for mennesker å være en del av. Og vi vil bidra der vi kan til å gjøre Norge til et verdensledende land på IT-kompetanse.

Aktivt engasjement i Dataforeningen innebærer frivillig innsats. Det er derfor viktig å ha både lyst og interesse for å påta seg styreverv. Du vil bli kjent med kompetente fagpersoner fra ulike virksomheter som har en særlig interesse for teknologi og utnyttelse av denne.

Les mer om oss her: Distriktforeningen Sørøst

Send forslag eller ta kontakt med en av oss i valgkomitéen hvis du har forslag til kandidater innen 13. januar 2020.

Med vennlig hilsen fra valgkomitéen:
Geir Horn, Universitetet i Oslo, geir.horn@mn.uio.no, tlf. 930 59 335
Vibeke Mjaaland, KMPG Norway, vibeke.mjaaland@kpmg.no,
tlf. 926 03 438
Alfhild Stokke, Direktoratet for e-helse, Alfhild.stokke@ehelse.no, tlf 959 85 242

Kandidat til styret i DND Sør-Øst

  • NB! Du kan også foreslå deg selv.