Årsmøte 28. februar Kandidater søkes til styret i DND Vest

DND Vest søker nye medlemmer til styret.

Valgkomitéen inviterer medlemmene til å foreslå styrekandidater.
Du kan gjerne foreslå deg selv eller andre som du mener vil kunne gjøre en god jobb i styret for Den norske dataforening, Vest. Styret består av 1 leder,  4 medlemmer og 3 vararepresentanter.

Nytt styre skal velges på årsmøtet som holdes i slutten av mars 2021, kl. 17:00 – digitalt.

Den norske dataforening (DND) er til for, og skapes av, mennesker som brenner for IT. Vi ønsker at teknologien skal gi oss et samfunn som er godt for mennesker å være en del av. Og vi vil bidra der vi kan til å gjøre Norge til et verdensledende land på IT-kompetanse.

Aktivt engasjement i Dataforeningen innebærer frivillig innsats. Det er derfor viktig å ha både lyst og interesse for å påta seg styreverv. Du vil bli kjent med kompetente fagpersoner fra ulike virksomheter som har en særlig interesse for teknologi og utnyttelse av denne.

Les mer om oss her: Distriktforeningen Vest.

Send forslag eller ta kontakt med en av oss i valgkomitéen hvis du har forslag til kandidater innen 28. februar 2021.

Med vennlig hilsen fra valgkomitéen
Ingeborg Marie Endresen

Kandidat til styret i DND Vest

  • NB! Du kan også foreslå deg selv.