Nettverksmøte 28. februar i Oslo Kick-off til utforming DND-DAMA Norge

DAMA er en internasjonal fagorganisasjon, kjent fra rammeverk Data Management Body Of Knowledge (DMBOK). DAMA og Den Norske Dataforening jobber sammen med utformingen av en DAMA avdeling i Norge: DND-DAMA Norge.

arrangeres av Nina Chung Mathiesen og resten av fagfolkene fra faggruppen DAMA (Data Management Association - Norway Chapter)

I desember 2018 hadde dataforvaltningsprofessionals et møte om å snakke om etableringen av DND-DAMA Norge. Møtet hadde deltakere fra offentlig sektor, finans, IKT, media og consulting. Vi snakket om misjon, visjon og verdier. Nå inviterer vi deg og kollegaene dine gjerne til å bli med på kick-offen.

På kick-offen vil vi ha et valg for DAMA styret, formell etablering, og innspill for de første områdene for dataforvaltning vi, som DND-DAMA Norge, ønsker å fokusere på. Du har sjansen til å påvirke strategien vår.

Dette er hva DAMA International har å si om etableringen:
«Through the formation of DAMA Norway, we are looking forward to tap into Norway’s esteemed network of data management professionals with the cooperation of Den Norske Dataforening.»
– DAMA International Board of Directors

DND-DAMA Norge Vedtekter

DAMA Norge – Slide pack

Foredragsholdere:

DAMA